Page 6 - NS SEME - Sortiment povrća i cveća 2017.
P. 6

PAPRIKA
                                         BUKETNA 1


                                         Rana sorta determinantnog rasta,
                                         visine stabla oko 25-40 cm.
                                         Plod je u tipu babure, mase
                                         80-100 g i debljine perikarpa
                                         oko 5 mm.
                                         Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je
                                         žuta, a u fiziološkoj crvena.
                                         Pored gajenja na otvorenom polju,
                                         uspešno se gaji u plastenicima i
                                         staklenicima.         PAPRIKA


                     NOVOSAĐANKA


                     Srednje rana sorta, u tipu paradajz paprike. Plod je gotovo
                     okrugao, mase 80-120 g, debljine perikarpa i do 10 mm. Boja
                     ploda u tehnološkoj zrelosti je svetlo žuta, a u fiziološkoj
                     intenzivno crvena. Ima lep izgled i dobar ukus. Pogodna je za
                     preradu, kišeljenjem.


     4                                        * Besplatan info broj: 0800/000021   * www.nsseme.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11