Page 7 - NS SEME - Sortiment povrća i cveća 2017.
P. 7

PAPRIKA
              PLAMENA

              Rana sorta, plod je u tipu šipke, blago ljutog ukusa.
              Dužina ploda je oko 15 cm, širina oko 2,5 cm i mase oko 40 g.              PAPRIKA
              Boja ploda u tehnološkoj zrelosti je žuto do svetlo-zelena, a u
              fiziološkoj intenzivno crvena.
              Pogodna je za ranu proizvodnju na otvorenom polju, a tokom zime i
              proleća u zaštićenom prostoru.
              Može se koristiti sveža, kao i za kišeljenje.
               * Besplatan info broj: 0800/000021   * www.nsseme.com             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12