Page 8 - NS SEME - Sortiment povrća i cveća 2017.
P. 8

PAPRIKA


                                          FEFERONA

                                          ŽUTA

                                          Rana sorta, sa plodom u tipu
                                          feferone. U tehnološkoj zrelosti
                                          plod je zelen, a u fiziološkoj
                                          intenzivno žute boje. Plod je
                                          tanak i gladak. Dužina ploda
                                          oko 6-7 cm, sadrži alkaloid
                                          kapsaicin, intenzivno ljutog je
                                          ukusa. Pogodna je za potrošnju
                                          u svežem stanju i za industrijsku
                                          preradu.
            FEFERONA

            CRVENA

            Rana sorta, sa plodom u tipu
         PAPRIKA
            feferone. U tehnološkoj zrelosti
            plod je tamnozelen, a u fiziološkoj
            zrelosti crvene boje. Plod je
            tanak, gladak ili malo naboran pri
            osnovi. Sadrži alkaloid kapsaicin
            i umerene je ljutine. Pogodna je
            za potrošnju u svežem stanju i za
            industrijsku preradu.
     6                                      * Besplatan info broj: 0800/000021   * www.nsseme.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13