Quantcast

NS seme » Kukuruz

Maloprodajne cene semena kukuruza za 2017. godinu

Maloprodajna jedinica (25.000 semena) Maloprodajna cena
(sa PDV-om)
NS-205, NS-208, NS-223, NS-3014, NS-4015, NS-501, NS 540, NS-770, RADAN, TISA, ZENIT 3.400,oo din.
NS 3022, NS-4023, NS-4030, NS-4051, NS-444, NS-5010, NS-5043, NS-5051, NS-6010, NS-6030, NS-6043, NS-6102, NS 6140, NS 640, NS-7020 3.800,oo din.
NS-444 ULTRA, NS-5041 ULTRA, NS-640 ULTRA, NS-609B, NS-620K 4.200,oo din.
Za seme kukuruza tretirano insekticidom Sonido cena se uvećava za 500 din/sj.

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Stanje zaliha u maloprodaji se konstantno menja, te Vas molimo da nas kontaktirate na 021/4898-289 i 021/4898-280
Sledeći proizvodi se trenutno nalaze na zalihama:
(stanje lagera se dnevno ažurira)


Kukuruz
NS 223 (SJ)
NS 3022 (SJ)
NS 4051 (SJ)
NS 444 ultra (SJ)
NS 5043 (SJ)
NS 5051 (SJ)
NS 540 (SJ)
NS 6010 (SJ)
NS 6030 (SJ)
NS 6102 (SJ)
NS 6140 (SJ)
NS 620 k (SJ)
NS 640 (SJ)
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

KukuruzNažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda.
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

HIBRIDI KUKURUZA ZA PROIZVODNJU ZRNA


NS seme - NS 3022

Rani i prinosan

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 3022 je srednje rani hibrid nove generacije.
 • U dvogodišnjim testiranjima u ogledima sortne komisije imao je 17,9% viši prinos zrna od standarda i 1,1% nižu vlagu od standarda.
 • Potencijal rodnosti preko 13 t/ha suvog zrna i iznad 50 t/ha silaže.
 • Stabljika je robusna i čvrsta, visine oko 250 cm.
 • Klip je dugačak, valjkastog do blago konusnog oblika sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je 350-380 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop oko 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
NS seme - NS 3023

Rani i prinosan

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage

Opis hibrida
 • NS 3023 je nov srednje rani hibrid grupe zrenja FAO 390.
 • U višegodišnjim testiranjima pokazao je odlične rezultate što ga čini veoma stabilnim hibridom.
 • Potencijal rodnosti preko 14 t/ha suvog zrna i iznad 50 t/ha silaže.
 • Karakteriše ga brzo otpuštanje vlage iz zrna nakon postizanja fiziološke zrelosti.
 • Stablo je visine oko 270 cm, elastično i tolerantno prema poleganju.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana, žute boje.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju zrna i silaže, i kao postrni usev za proizvodnju silaže.
 • Optimalni sklop iznosi 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima gajenja.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
NS seme - NS 4051

Rani, prinosan i tolerantan na sušu

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • U konkurenciji tridesetak hibrida iste grupe zrenja imao je najnižu vlagu u zrnu.
 • Istovremeno, postigao je prinos zrna preko 11 t/ha što ga po indeksu performansi svrstava u sam vrh liste svih ispitivanih hibrida.
 • Potencijal za prinos zrna je preko 14 t/ha.
 • Stabljika je robusna i čvrsta visine 250-270 cm.
 • Klip je dugačak, valjkastog oblika sa 16-18 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je oko 370 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop je oko 72.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
NS seme - NS 444

Veoma adaptabilan

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 444 je srednje rani hibrid.
 • Potencijal za prinos je oko 12 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu, veoma je adaptabilan.
 • NS 444 ima elastično stablo visine oko 265 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je konusno-cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žuto narandžaste boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 390 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Pogodan je i za lošije uslove gajenja.
 • Optimalni sklop je oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu je potrebno dodati još 5.000-10.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS 5211

Visok prinos, niska vlaga

Namena: Za kombajniranje u zrnu

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • Srednje kasni hibrid grupe zrenja FAO 520.
 • Poseduje naglašenu tolerantnost prema suši i potencijal za prinos zrna preko 15 t/ha i oko 60 t/ha silaže.
 • Stablo je visine oko 280 cm, elastično, tolerantno prema poleganju.
 • Listovi su tamno zelene boje, erektofilnog položaja.
 • Klip je dug, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana, sa izrazito naboranim perikarpom.
 • Masa 1000 zrna je oko 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju zrna i silaže i kao postrni usev za proizvodnju silaže.
 • Najznačajnija karakteristika hibrida NS 5211 je brz gubitak vlage nakon fiziološke zrelosti, pa se preporučuje za kombajniranje u zrnu.
 • Dobro reaguje na intenzivnu tehnologiju proizvodnje.
 • Optimalni sklop iznosi 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima gajenja.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
NS seme - NS 5051

Hibrid visokih i stabilnih prinosa

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 5051 je srednje kasni hibrid, jedan od najrodnijih u grupi zrenja.
 • Potencijal za prinos je oko 15 t/ha suvog zrna.
 • Stablo je čvrsto, visine oko 260 cm.
 • Formira klip na oko 90 cm.
 • Klip je dug, cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 380 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Preporučuje se za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Pogoduje mu intenzivna agrotehnika.
 • Optimalni sklop iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
NS seme - NS 6102

Hibrid stabilnih prinosa tolerantan na sušu

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 6102 je najraniji hibrid grupe zrenja FAO 600.
 • Potencijal za prinos je iznad 17 t/ha suvog zrna.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim rejonima gajenja.
 • Postiže odlične rezultate u sušnim i u optimalnim uslovima proizvodnje.
 • Stablo je niže za datu grupu zrenja, sa nisko postavljenim klipom i erektofilnim listovima.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 14-16 redova.
 • Zrno je žuto-narandžaste boje, tipa zubana standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 360 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
NS seme - NS 6140

Izuzetna adaptabilnost i stabilnost prinosa

Namena: za berbu u klipu, za siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 6140 je srednje kasni hibrid, sazreva za oko 125-130 dana.
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 15 t/ha suvog zrna i iznad 70 t/ha silaže.
 • Hibrid poseduje tolerantnost prema suši i široku adaptabilnost.
 • Stablo je prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto i tolerantno prema poleganju.
 • Klip je cilindričan, prosečne dužine 25 cm, sa 16-18 redova zrna.
 • Zrno je krupno, tipa zubana, žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi preko 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop iznosi oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim i 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
NS seme - NS 640

Tradicija i sigurnost u proizvodnji

Namena: Za berbu u klipu, za siliranje. Najprodavaniji domaći hibrid.

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 640 je srednje kasni hibrid, najrasprostranjeniji hibrid u poslednjoj deceniji.
 • Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 50 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu.
 • Stablo je visoko, elastično, čvrsto, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi preko 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop je oko 62.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka povećati za 5.000-10.000 po hektaru.
NS seme - NS 6030

Hibrid rekornih i stabilnih prinosa

Namena: za berbu u klipu, za siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 6030 je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 17 t/ha suvog zrna i 50 t/ha silaže.
 • Stablo je prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto, otporno prema poleganju.
 • Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti zrna.
 • Klip je cilindričan, sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi preko 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop iznosi oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
NS seme - NS 7020

Hibrid rekornih prinosa, tolerantan prema suši

Namena: za berbu u klipu

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
 • NS 7020 je srednje kasni hibrid, po dužini vegetacije pripada grupi zrenja FAO 670.
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 17 t/ha suvog zrna.
 • Hibrid je tolerantan prema suši.
 • Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti.
 • Stablo je ispod prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto, otporno prema poleganju.
 • Klip je cilindričan sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je izrazito krupno, tipa zubana, žute boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi preko 420 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima gajenja.
 • Pogodan je za rejone sa umerenim stresom izazvanim sušom.
 • Optimalni sklop iznosi oko 65.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.


FOCUS ULTRA HIBRIDI


Duo sistem obezbeđuje:

Jedinstvenu mogućnost suzbijanja divljeg sirka iz rizoma rezistentnog prema sulfonilurea herbicidima.
Jedinstvenu mogućnost suzbijanja zubače.


NS seme - NS 444 ultra

DUO sistem – za efikasnu borbu protiv korova

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: tolerantnost na sušu

Opis hibrida
  Otporan prema herbicidu Focus Ultra!!!
 • NS 444 Ultra je srednje rani hibrid.
 • Potencijal za prinos je oko 12 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže.
 • Veoma je adaptabilan hibrid, dobre tolerantnosti prema suši.
 • Stablo je elastično, visine oko 265 cm, otporno prema poleganju.
 • Klip je konusno-cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žuto narandžaste boje.
 • Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 390 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru, u prosečnim 65.000 biljaka po hektaru i u manje povoljnim 62.000 biljaka po hektaru.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 15-20%.
NS seme - NS 5041 ultra

DUO sistem – za efikasnu borbu protiv korova

Namena: za berbu u klipu i za siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos

Opis hibrida
  Otporan prema herbicidu Focus Ultra!!!
 • Najnoviji NS hibrid namenjen za gajenje u tzv. DUO sistemu.
 • Potencijal za prinos iznosi preko 14 t/ha suvog zrna i 55 t/ha silaže.
 • Stablo je visine oko 260 cm, elastično, tolerantno prema poleganju.
 • Klip je srednje dužine, sa 16-18 redova zrna žute boje.
 • Masa 1000 zrna je oko 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju zrna i silaže, i kao postrni usev za proizvodnju silaže.
 • Preporučuje se za berbu u klipu i za kombajniranje u zrnu.
 • Poseduje odličnu adaptabilnost i stabilnost prinosa.
 • Najznačajnija karakteristika hibrida NS 5041 Ultra je tolerantnost prema herbicidu Focus Ultra.
 • Optimalni sklop iznosi 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima gajenja.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
NS seme - NS 640 ultra

DUO sistem – za efikasnu borbu protiv korova

Namena: za berbu u klipu i za siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

Opis hibrida
  Otporan prema herbicidu Focus Ultra!!!
 • NS 640 Ultra je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 50 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu.
 • Stablo je visoko, elastično, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je iznad 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Hibrid dobre adaptabilnosti i stabilnosti prinosa.
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogodan je za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka po hektaru, u prosečnim 59.500 biljaka po hektaru i u manje povoljnim 57.000 biljaka po hektaru.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 15-20%.

Upoznajte
DUO System®


HIBRIDI KUKURUZA ZA PROIZVODNJU SILAŽE


NS seme - NS 5010

Za visok prinos i odličan kvalitet silaže

Namena: za berbu u klipu i siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos zrna i zelene mase

Opis hibrida
 • NS 5010 je srednje kasni hibrid.
 • Stablo je visoko, elastično, ne poleže, visine i preko 280 cm.
 • Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 70 t/ha silaže.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, krupan sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je iznad 400 g.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogodan za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka po hektaru, u prosečnim 59.500 biljaka po hektaru i u manje povoljnim 57.000 biljaka po hektaru.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 15-20%.
Parametri kvaliteta
 • Sadržaj proteina je 5,9%, sadržaj lignina 2,9% a svarljivost je 66,1%.
NS seme - NS 6043

Za visok prinos i odličan kvalitet silaže

Namena: za berbu u klipu i siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos zrna i zelene mase

Opis hibrida
 • NS 6043 je srednje kasni hibrid.
 • Stablo je izrazito visoko, dobro oblistalo, čvrsto.
 • Potencijal za prinos zrna je iznad 16 t/ha suvog zrna i preko 70 t/ha silaže.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje, krupno.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogodan za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka po hektaru, u prosečnim uslovima 59.500 biljaka po hektaru i u manje povoljnim uslovima 57.000 biljaka po hektaru.
 • Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 15-20%.
Parametri kvaliteta
 • Sadržaj proteina je 5,1%, sadržaj lignina 3,2% a svarljivost je 66,4%.

HIBRIDI KUKURUZA ZA POSEBNE NAMENE


NS seme - NS 620k

Kvalitetna kokica

Namena: berba u klipu

Karakteristike: za pravljenje kokica

Opis hibrida
 • NS 620 k je srednjekasni hibrid kokičar.
 • Osnovna namena mu je za pravljenje kokica.
 • Potencijal za prinos je 6 t/ha.
 • Kokica je bele boje, krupna i meke strukture.
 • Zapremina kokičavosti je oko 40.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je oko 65.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS 609b

Zrno bele boje

Namena: berba u klipu

Karakteristike: kačamak

Opis hibrida
 • NS 609 b je srednje kasni hibrid bele boje zrna.
 • Stabljika je prosečne visine za hibrid ove grupe zrenja.
 • Klip je krupan i dugačak.
 • Osnovna karakteristika ovog hibrida je bela boja endosperma.
 • Zrno je namenjeno ishrani ljudi ili stoke.
 • Mlevenjem zrna dobija se brašno koje se koristi u ishrani ljudi.
Preporuka za gajenje
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka po hektaru, u prosečnim uslovima 59.500 biljaka po hektaru i u manje povoljnim uslovima 57.000 biljaka po hektaru.

 
 

PREPORUKA OSTALIH HIBRIDA ZA SETVU 2017. GODINE


NS seme - NS 223

Za rano suvo zrno

Namena: za zakasnelu i postrnu setvu, za zrno i silažu, za setvu do 800m nadmorske visine.
Potencijal za prinos do 11 t/ha suvog zrna.

Karakteristike: brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

NS seme - NS 205

Za rano suvo zrno

Namena: za zakasnelu i postrnu setvu, za zrno i silažu, za setvu do 800m nadmorske visine.
Potencijal za prinos do 13 t/ha suvog zrna.

Karakteristike: brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

NS seme - NS 208

Za rano suvo zrno

Namena: za zakasnelu i postrnu setvu, za zrno i silažu, za setvu do 800m nadmorske visine.
Potencijal za prinos do 13 t/ha suvog zrna.

Karakteristike: brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

NS seme - NS 3014

Dobar rod i u manje povoljnim uslovima

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

NS seme - NS 4030

Otporan prema poleganju, tolerantan prema suši

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage, tolerantnost na sušu

NS seme - NS 4015

Dobro podnosi lošije uslove proizvodnje

Namena: za proizvodnju zrna i silaže

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

NS seme - NS 4023

Veoma visok potencijal rodnosti

Namena: za kombajniranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos, brzo otpuštanje vlage

NS seme - NS 5043

Hibrid stabilnih prinosa

Namena: za kombajniranje i berbu u klipu

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu

NS seme - NS 540

Veoma adaptabilan

Namena: za proizvodnju zrna u redovnim rokovima setve, a silaže u redovnim rokovima setve i u zakasneloj setvi

Karakteristike: tolerantnost na sušu

NS seme - Radan

Široko adaptabilan i tolerantan prema uslovima stresa

Namena: pogodan za gajenje u svim ravničarskim rejonima za proizvodnju zrna i silaže

Karakteristike: visok potencijal za prinos

NS seme - Zenit

Stabilan i visok prinos

Namena: za zrno i silažu.
Preporučuje se za gajenje u vetrovitim rejonima.

Karakteristike: visok potencijal za prinos

NS seme - NS 6010

Hibrid rekordnih prinosa za bolje uslove gajenja

Namena: za berbu u klipu, za siliranje

Karakteristike: visok potencijal za prinos

NS seme - Tisa

Izuzetan kvalitet zrna i silaže

Namena: Namenjen za proizvodnju zrna i silaže.
Stočna hrana (zrno i silaža) su veoma kvalitetni i stoka je rado jede.

Karakteristike: visok potencijal za prinos zrna i zelene mase


Sva prava zadržana © 2017 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad