Quantcast

NS seme » Odeljenje za alternativne kulture

Maloprodajne cene semena ALTERNATIVNIH BILJNIH VRSTA za 2017. godinu

Biljna vrsta i pakovanje Jedinica mere Maloprodajna cena
Sirak metlaš - 3 kg SJ 4.500,oo
Sirak za zrno - 5 kg
SJ 4.500,oo
Uljana tikva - 3 kg
SJ 5.500,oo
Obično proso - 12,50 kg
SJ 3.500,oo
Heljda "Novosadska" - 25 kg
SJ 10.000,oo
Jednodoma konoplja "Helena" - 10 kg SJ 10.000,oo
Duvan naturalno seme - 3 gr
SJ 1.500,oo
Duvan pilirano seme - 30.000 peleta
SJ 7.100,oo
Facelija - 1 kg
KOM 1.500,oo
Bosiljak (organic) - 2 gr
KOM 30,oo
Bosiljak (organic) - 250 gr
KOM 1.500,oo
Neven (organic) - 2 gr
KOM 30,oo
Neven (organic) - 250 gr
KOM 1.100,oo
Mirođija (organic) - 2 gr
KOM 30,oo
Kamilica - 1 gr
KOM 30,oo
Kamilica - 25 gr
KOM 300,oo
Kamilica - 250 gr
KOM 3.000,oo

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Lekovito bilje

Sirak
Alba (SJ)
Gold (SJ)

Tikve
Olinka (SJ)
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Lekovito bilje

Sirak
Alba (SJ)
Gold (SJ)

Tikve
Olinka (SJ)
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

Sirak (metlaš)

NS seme - sirak Reform
 • rana sorta sa srednjedugačim metlicama
 • ova sorta je u poslednje vreme najpopularnija među proizvođačima sirka metlaša, jer se lako žanje, pristiže rano kada su vremenski uslovi pogodni za sušenje metlica i dovoljno obezbeđuje dobar prinos metlica i semena i odličan „metlarski kvalitet" metlica
NS seme - sirak Prima
 • sorta sa izuzetno visokim potencijalom za prinos kvalitetnih metlica
 • ispoljava visok stepen stabilnosti prinosa i kvaliteta sirkove slame i adaptabilna je prema nepovoljnim uslovima spoljne sredine (visoke temperature i suša)
 • u poređenju sa najzastupljenijom standardnom sortom Reform ima kraću vegetaciju tako da se žetva po pravilu obavlja početkom avgusta

Sirak (za zrno)

NS seme - sirak Alba F1
 • Alba F1 ima belo zrno
 • visina ove sorte je 140-160 cm
 • dužina vegetacije je 140-150 dana
 • nije sklon osipanju čak ni u prezrelom stanju
 • u ogledima se redovno postižu prinosi zrna i do 15 t/ha
 • u proizvodnim uslovima realno je očekivati 6-8 t/ha, pa i više.
 • u pogledu kvaliteta zrna nema razlike između Gold F1 i Alba F1 hibrida
 • zrno sadrži više belančevina (oko 12 %) i nešto manje skroba (oko 72 %) od kukuruza
 • po ostalim pokazateljima nema značajnije razlike između hemijskog sastava
  i načina korišćenja zrna sirka u odnosu na zrno kukuruza
NS seme - sirak Gold F1
 • Gold F1 ima zrno mrke boje
 • visina ove sorte je 140-160 cm
 • dužina vegetacije je 140-150 dana
 • nije sklon osipanju čak ni u prezrelom stanju
 • u ogledima se redovno postižu prinosi zrna i do 15 t/ha
 • u proizvodnim uslovima realno je očekivati 6-8 t/ha, pa i više.
 • u pogledu kvaliteta zrna nema razlike između Alba F1 i Gold F1 hibrida
 • zrno sadrži više belančevina (oko 12 %) i nešto manje skroba (oko 72 %) od kukuruza
 • po ostalim pokazateljima nema značajnije razlike između hemijskog sastava i načina korišćenja zrna sirka u odnosu na zrno kukuruza

Proso

NS seme - proso Biserka
 • sorta Biserka se karakteriše zrnom (tj. plevicama) bele boje
 • zrno je krupno i ujednačene veličine i boje, u ljuštilicama se veoma lako ljušti
 • odlikuje se kratkom vegetacijom (oko 115 dana) i jednako je pogodna za glavnu, zakasnelu ili postrnu setvu
 • naročita prednost ove sorte je da se i u uslovima postrne setve može uspešno gajiti za proizvodnju zrna
 • zbog niskog stabla otporna je na poleganje
 • zrno se ne prosipa čak ni onda ako se kasni sa žetvom

Italijanska prosa

NS seme - muhar Novosadski
 • sorte muhara Novosadski žuti, Novosadski crveni i Novosadski crni se razlikuju po boji zrna (tj. plevice koja obavija zrno)
 • zrno se ne osipa čak ni ako se kasni sa žetvom
NS seme - bar Novosadski
 • zrno bara (čumize) sorte Novosadski je tamnožute boje
 • klasovi su valjkastog oblika, ujednačenog prečnika
 • vrh klasa je dobro oplođen
 • klasovi su poluzbijeni, što je povoljno sa stanovišta upotrebe za ptice
 • nisko stablo sorti muhara i bara sprečava poleganje
 • dužina vegetacije ovih sorti iznosi 120-130 dana

Heljda

NS seme - heljda Novosadska
 • sorta Novosadska cveta sukcesivno, te je odlična pčelinja paša
 • zrno sazreva za 70-75 dana računajući od setve
 • daje veoma dobar prinos i zrno odličnog kvaliteta
 • zrno je karakterističnog, uglastog oblika i mrke boje s tipičnim šarama
 • osobina heljde kao biljne vrste, pa time i sorte Novosadska je sklonost osipanju, te se određivanju vremena i načinu žetve mora posvetiti posebna pažnja

Svetlo seme

NS seme - svetlo seme Novosadsko
 • sorta svetlog semena Novosadsko se ističe energičnim početnim rastom i čvrstim stablom visine 90-100 cm
 • veoma dobro se bokori
 • tolerantna je na sušu, osipanje zrna i na poleganje
 • dužina vegetacije 110-120 dana
 • sadržaj proteina u zrnu je 22-24%
 • masa 1000 zrna je 9-10g
 • potencijalni prinos zrna je 2,5-3 t/ha

Uljana tikva

NS seme - uljana tikva Olinka
 • sorta Olinka se odlikuje zrnom bez ljuske (uljana tikva-golica) koje je veoma pogodno za ceđenje ulja
 • ova sorta ima veoma razvijen, moćan korenov sistem i dobro toleriše kraće sušne periode
 • uljana tikva-golica Olinka pripada polubokorastom tipu rasta stabla
 • za vreme cvetanja obezbeđuje dobru pčelinju pašu
 • u povoljnim uslovima spoljne sredine formira dva-tri, pa i više plodova
 • karakterističan oblik zrelog ploda je loptast
 • karakteristična masa ploda je 5-8 kg
 • prinos svežeg ploda ove sorte je 50-60 t/ha, a prosečan prinos suvog semena 500-800 kg/ha
 • sadržaj ulja u jezgru je 45-48 %
 • dužina vegetacije je 120-140 dana
 • uobičajeno vreme sazrevanja je kraj avgusta
 • od 100 kg vlažnog dobija se 47-53, u proseku 50 kg osušenog semena
NS seme - uljana tikva Olivija
 • zrno sorte Olivija je obloženo čvrstom ljuskom bele boje
 • ova sorta ima veoma razvijen, moćan korenov sistem i dobro toleriše kraće sušne periode
 • uljana tikva sa ljuskom Olivija pripada puzavom tipu rasta stabla
 • za vreme cvetanja obezbeđuje dobru pčelinju pašu
 • u povoljnim uslovima spoljne sredine formira dva-tri, pa i više plodova
 • karakterističan oblik zrelog ploda je loptast
 • karakteristična masa ploda je 5-8 kg
 • prinos svežeg ploda ove sorte je 50-60 t/ha, a prosečan prinos suvog semena 500-800 kg/ha
 • sadržaj ulja u jezgru je 45-48 %
 • dužina vegetacije je 120-140 dana
 • uobičajeno vreme sazrevanja je kraj avgusta
 • od 100 kg vlažnog dobija se 47-53, u proseku 50 kg osušenog semena

Duvan

NS seme - duvan NS Banat F1
 • hibrid duvana tipa berlej sa potencijalom za prinos osušenog lista preko 4000 kg po hektaru
 • broj listova po biljci se kreće na nivou 20-25
 • uz masu jednog prosečnog suvog lista od 12-15 g prinos suvog lista po biljci iznosi oko 300 g
 • kvalitet lista zadovoljava potrebe duvanske industrije
NS seme - duvan NS Srem F1
 • hibrid duvana tipa virdžinija sa potencijalom za prinos suvog lista preko 3500 kg po hektaru
 • broj listova po biljci se kreće od 18–21
 • prosečna masa suvog lista od 10-12 g
 • ostvaruje se prinos od 180–250 g suvog lista po biljci

Konoplja

NS seme - konoplja Helena
 • sorta Helena je jednodoma konoplja koja pripada tzv. južnoj konoplji
 • prinos vazdušno suve stabljike je 10-11 t/ha
 • sadržaj vlakna u stablu je preko 47%
 • vlakno je veoma kvalitetno, čvrsto i elastično
 • ova sorta pripada industrijskoj konoplji sa sadržajem THC ispod 0,3%, te se ne može zloupotrebiti kao narkotik

Lekovito, aromatično i začinsko bilje

NS seme - Mirođija domaća aromatična
 • Domaća aromatična mirođija je začinsko aromatična sorta, od koje se upotrebljavaju mlade sočne grančice i lišće kao začin u salatama, jelima i prilikom konzerviranja
 • od nicanja za berbu pristiže za 40-50 dana, odsecanjem grančica, kada biljke dostignu visinu 10-15 cm
 • bogata je eteričnim uljima, posebno karvanom
 • sveže lišće sadrži oko 170 mg% vitamina C i 8 mg% karotina
 • veoma je poznata kao lek protiv nadimanja, gasova i kod teškoća u organima za varenje
NS seme - kamilica Tetraploidna
 • kamilica je predstavljana sortom Tetraploidna, koja se odlikuje krupnijim cvetnim glavicama koje se relativno lako beru
 • potencijal za prinos je iznad 6 t/ha sirovih cvetnih glavica, a za sadržaj etarskog ulja u suvoj glavici do 1%
NS seme - nana Danica
 • pitoma nana je predstavljena sortom Danica
 • ova sorta ima krupno lišće tamne boje
 • u uslovima prirodne infekcije pokazuje dobru otpornost na rđu
 • ima potencijal za prinos iz dva otkosa iznad 30 t/ha sirove mase, a za sadržaj etarskog ulja u suvom listu do 5%
NS seme - Bosiljak
 • bosiljak je tipična začinska biljka
 • osetljiv je na niske temperature
 • sveži ali i suvi listovi bosiljka se koriste kao začin za razne sosove,
  salate, povrće, jela od mesa, sirće, poslastice i slatkiše
 • etarsko ulje bosiljka i njegove komponente koriste se
  u parfimerijskoj industriji za izradu parfema i drugih proizvoda
 • masno ulje dobijeno iz zrelog semena bosiljka po kvalitetu se približava masnom ulju lana

Facelija (Phacelia tanacetifolia Benth)

NS seme - facelija NS Priora
 • facelija je jednogodišnja zeljasta, medonosna biljka
 • NS Priora ima dužinu vegetacije 135 dana i visinu biljaka preko 60cm
 • ima dug period cvetanja i lučenje nektara; oko 50 dana
 • planirati vreme setve dok ima dosta vlage
 • cveta od polovine maja pa do kraja juna ili postrna setva od polovine avgusta pa do početka oktobra
 • sa 1 ha se dobija preko 600 kg meda a u povoljnim uslovima i do 1000 kg meda
 • facelija se koristi kao čistač nematoda; korisna je za očuvanje higijene zemljišta

Soja

NS seme - Galina (organska)
 • Nova rana sorta, 0 grupe zrenja, dužine vegetacije 115 do 120 dana.
 • Izuzetno visok genetski potencijal rodnosti, iznad 4,5 t/ha, realizuje u intenzivnim uslovima gajenja.
 • Optimalna gustina setve 500.000 klijavih zrna po hektaru.
 • Može se sejati tokom celog aprila i u prvoj dekadi maja meseca.

Cveće

NS seme - Neven (organski)
 • jednogodišnja cvetna vrsta.
 • cvetovi su pojedinačni (različitih veličina) krupni, prečnika 8-12 cm, žuti, oranž, krem, jednostavni ili dupli
 • dobro uspeva na osunčanom do polusenovitom položaju, uz umereno zalivanje.
 • biološki je korisna vrsta kao čistač nematodnih zemljišta.
 • proizvodi se najčešće iz rasada od februara do aprila meseca.
 • presađivanje se vrši u fazi dva do četiri prava lista tokom marta i aprila meseca.
 • može se gajiti i direktnom setvom sa 2-3 semenke u saksiji bez pikiranja.

Arhiva proizvoda

NS seme - hmelj Aroma
 • srednje-rana, aromatična sorta, sa prijatno-hmeljskim mirisom
 • tolerantna je na pepelnicu i plamenjaču
 • veoma je pogodna za mašinsku berbu
 • ima vrlo visoku pivarsku vrednost, daje pivo veoma prijatne gorčine i arome
 • prinos: 2.500 kg/ha
 • alfa-kiselina: 7,8%
 • gorčina u pivu: 38,8 ºEBC
 • iskorišćenje u pivu: 56%
NS seme - hmelj Robusta
 • srednje-rana, aromatična sorta, sa prijatno-hmeljskim mirisom
 • tolerantna je na pepelnicu i plamenjaču
 • vrlo je pogodna za mašinsku berbu
 • ima vrlo visoku pivarsku vrednost, daje pivo veoma prijatne gorčine i arome
 • prinos: 2.700 kg/ha
 • alfa-kiselina: 7,4%
 • gorčina u pivu: 37,5 ºEBC
 • iskorišćenje u pivu: 54%