Quantcast

NS seme » Odeljenje za alternativne kulture

Maloprodajne cene semena ALTERNATIVNIH BILJNIH VRSTA za 2018. godinu

Biljna vrsta Sorta Pakovanje Jedinica mere Cena pakovanja sa PDV (din)
Sirak metlaš Reform 3 kg SJ 4.500,oo
Sirak metlaš Prima 3 kg SJ 4.500,oo
Sirak za zrno Alba 5 kg SJ 4.500,oo
Sirak za zrno Gold 5 kg SJ 4.500,oo
Uljana tikva - golica Olinka 3 kg SJ 5.500,oo
Uljana tikva sa ljuskom Olivija 3 kg SJ 5.500,oo
Obično proso Biserka 12,5 kg SJ 3.500,oo
Heljda Novosadska 25 kg SJ 10.000,oo
Jednodoma konoplja Helena 10 kg SJ 10.000,oo
Duvan, pilirano seme NS Srem 30.000 peleta SJ 7.100,oo
Duvan, pilirano seme NS Banat 30.000 peleta SJ 7.100,oo
Facelija NS Priora 0,5 kg kom 750,oo
Beli slez Vojvođanski 50 g kom 1.150,oo
Beli slez Vojvođanski 100 g kom 1.600,oo
Beli slez Vojvođanski 1 kg kom 13.300,oo
Beli slez Vojvođanski 1 kg kom 13.300,oo
Neven Gelb orange 2 g kom 50,oo
Neven Gelb orange 50 g kom 350,oo
Neven Gelb orange 100 g kom 500,oo
Neven Gelb orange 1 kg kom 4.200,oo
Korijandar Nikola 2 g kom 50,oo
Korijandar Nikola 50 g kom 100,oo
Korijandar Nikola 100 g kom 150,oo
Korijandar Nikola 1 kg kom 1.200,oo
Morač Vojvođanski 2 g kom 50,oo
Morač Vojvođanski 50 g kom 100,oo
Morač Vojvođanski 100 g kom 150,oo
Morač Vojvođanski 1 kg kom 1.200,oo
Miloduh Domaći ljubičasti 2 g kom 50,oo
Miloduh Domaći ljubičasti 50 g kom 500,oo
Miloduh Domaći ljubičasti 100 g kom 800,oo
Miloduh Domaći ljubičasti 1 kg kom 6.700,oo
Bosiljak Sitnolisni 2 g kom 50,oo
Bosiljak Sitnolisni 50 g kom 500,oo
Bosiljak Sitnolisni 100 g kom 800,oo
Bosiljak Sitnolisni 1 kg kom 6.700,oo
Mirođija Domaća aromatična 2 g kom 50,oo
Mirođija Domaća aromatična 50 g kom 100,oo
Mirođija Domaća aromatična 100 g kom 150,oo
Mirođija Domaća aromatična 1 kg kom 1.200,oo
Muskatna žalfija Domaća mirisna 2 g kom 50,oo
Muskatna žalfija Domaća mirisna 50 g kom 500,oo
Muskatna žalfija Domaća mirisna 100 g kom 800,oo
Muskatna žalfija Domaća mirisna 1 kg kom 6.700,oo

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Lekovito bilje
NS Priora (KOM)
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Lekovito bilje
NS Priora (KOM)
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

Sirak (metlaš)

NS seme - sirak Reform
 • rana sorta sa srednjedugačim metlicama
 • ova sorta je u poslednje vreme najpopularnija među proizvođačima sirka metlaša, jer se lako žanje, pristiže rano kada su vremenski uslovi pogodni za sušenje metlica i dovoljno obezbeđuje dobar prinos metlica i semena i odličan „metlarski kvalitet" metlica
NS seme - sirak Prima
 • sorta sa izuzetno visokim potencijalom za prinos kvalitetnih metlica
 • ispoljava visok stepen stabilnosti prinosa i kvaliteta sirkove slame i adaptabilna je prema nepovoljnim uslovima spoljne sredine (visoke temperature i suša)
 • u poređenju sa najzastupljenijom standardnom sortom Reform ima kraću vegetaciju tako da se žetva po pravilu obavlja početkom avgusta

Sirak (za zrno)

NS seme - sirak Alba F1
 • Alba F1 ima belo zrno
 • visina ove sorte je 140-160 cm
 • dužina vegetacije je 140-150 dana
 • nije sklon osipanju čak ni u prezrelom stanju
 • u ogledima se redovno postižu prinosi zrna i do 15 t/ha
 • u proizvodnim uslovima realno je očekivati 6-8 t/ha, pa i više.
 • u pogledu kvaliteta zrna nema razlike između Gold F1 i Alba F1 hibrida
 • zrno sadrži više belančevina (oko 12 %) i nešto manje skroba (oko 72 %) od kukuruza
 • po ostalim pokazateljima nema značajnije razlike između hemijskog sastava
  i načina korišćenja zrna sirka u odnosu na zrno kukuruza
NS seme - sirak Gold F1
 • Gold F1 ima zrno mrke boje
 • visina ove sorte je 140-160 cm
 • dužina vegetacije je 140-150 dana
 • nije sklon osipanju čak ni u prezrelom stanju
 • u ogledima se redovno postižu prinosi zrna i do 15 t/ha
 • u proizvodnim uslovima realno je očekivati 6-8 t/ha, pa i više.
 • u pogledu kvaliteta zrna nema razlike između Alba F1 i Gold F1 hibrida
 • zrno sadrži više belančevina (oko 12 %) i nešto manje skroba (oko 72 %) od kukuruza
 • po ostalim pokazateljima nema značajnije razlike između hemijskog sastava i načina korišćenja zrna sirka u odnosu na zrno kukuruza

Proso

NS seme - proso Biserka
 • sorta Biserka se karakteriše zrnom (tj. plevicama) bele boje
 • zrno je krupno i ujednačene veličine i boje, u ljuštilicama se veoma lako ljušti
 • odlikuje se kratkom vegetacijom (oko 115 dana) i jednako je pogodna za glavnu, zakasnelu ili postrnu setvu
 • naročita prednost ove sorte je da se i u uslovima postrne setve može uspešno gajiti za proizvodnju zrna
 • zbog niskog stabla otporna je na poleganje
 • zrno se ne prosipa čak ni onda ako se kasni sa žetvom

Italijanska prosa

NS seme - muhar Novosadski
 • sorte muhara Novosadski žuti, Novosadski crveni i Novosadski crni se razlikuju po boji zrna (tj. plevice koja obavija zrno)
 • zrno se ne osipa čak ni ako se kasni sa žetvom
NS seme - bar Novosadski
 • zrno bara (čumize) sorte Novosadski je tamnožute boje
 • klasovi su valjkastog oblika, ujednačenog prečnika
 • vrh klasa je dobro oplođen
 • klasovi su poluzbijeni, što je povoljno sa stanovišta upotrebe za ptice
 • nisko stablo sorti muhara i bara sprečava poleganje
 • dužina vegetacije ovih sorti iznosi 120-130 dana

Heljda

NS seme - heljda Novosadska
 • sorta Novosadska cveta sukcesivno, te je odlična pčelinja paša
 • zrno sazreva za 70-75 dana računajući od setve
 • daje veoma dobar prinos i zrno odličnog kvaliteta
 • zrno je karakterističnog, uglastog oblika i mrke boje s tipičnim šarama
 • osobina heljde kao biljne vrste, pa time i sorte Novosadska je sklonost osipanju, te se određivanju vremena i načinu žetve mora posvetiti posebna pažnja

Svetlo seme

NS seme - svetlo seme Novosadsko
 • sorta svetlog semena Novosadsko se ističe energičnim početnim rastom i čvrstim stablom visine 90-100 cm
 • veoma dobro se bokori
 • tolerantna je na sušu, osipanje zrna i na poleganje
 • dužina vegetacije 110-120 dana
 • sadržaj proteina u zrnu je 22-24%
 • masa 1000 zrna je 9-10g
 • potencijalni prinos zrna je 2,5-3 t/ha

Uljana tikva

NS seme - uljana tikva Olinka
 • sorta Olinka se odlikuje zrnom bez ljuske (uljana tikva-golica) koje je veoma pogodno za ceđenje ulja
 • ova sorta ima veoma razvijen, moćan korenov sistem i dobro toleriše kraće sušne periode
 • uljana tikva-golica Olinka pripada polubokorastom tipu rasta stabla
 • za vreme cvetanja obezbeđuje dobru pčelinju pašu
 • u povoljnim uslovima spoljne sredine formira dva-tri, pa i više plodova
 • karakterističan oblik zrelog ploda je loptast
 • karakteristična masa ploda je 5-8 kg
 • prinos svežeg ploda ove sorte je 50-60 t/ha, a prosečan prinos suvog semena 500-800 kg/ha
 • sadržaj ulja u jezgru je 45-48 %
 • dužina vegetacije je 120-140 dana
 • uobičajeno vreme sazrevanja je kraj avgusta
 • od 100 kg vlažnog dobija se 47-53, u proseku 50 kg osušenog semena
NS seme - uljana tikva Olivija
 • zrno sorte Olivija je obloženo čvrstom ljuskom bele boje
 • ova sorta ima veoma razvijen, moćan korenov sistem i dobro toleriše kraće sušne periode
 • uljana tikva sa ljuskom Olivija pripada puzavom tipu rasta stabla
 • za vreme cvetanja obezbeđuje dobru pčelinju pašu
 • u povoljnim uslovima spoljne sredine formira dva-tri, pa i više plodova
 • karakterističan oblik zrelog ploda je loptast
 • karakteristična masa ploda je 5-8 kg
 • prinos svežeg ploda ove sorte je 50-60 t/ha, a prosečan prinos suvog semena 500-800 kg/ha
 • sadržaj ulja u jezgru je 45-48 %
 • dužina vegetacije je 120-140 dana
 • uobičajeno vreme sazrevanja je kraj avgusta
 • od 100 kg vlažnog dobija se 47-53, u proseku 50 kg osušenog semena

Duvan

NS seme - duvan NS Banat F1
 • hibrid duvana tipa berlej sa potencijalom za prinos osušenog lista preko 4000 kg po hektaru
 • broj listova po biljci se kreće na nivou 20-25
 • uz masu jednog prosečnog suvog lista od 12-15 g prinos suvog lista po biljci iznosi oko 300 g
 • kvalitet lista zadovoljava potrebe duvanske industrije
NS seme - duvan NS Srem F1
 • hibrid duvana tipa virdžinija sa potencijalom za prinos suvog lista preko 3500 kg po hektaru
 • broj listova po biljci se kreće od 18–21
 • prosečna masa suvog lista od 10-12 g
 • ostvaruje se prinos od 180–250 g suvog lista po biljci

Konoplja

NS seme - konoplja Helena
 • sorta Helena je jednodoma konoplja koja pripada tzv. južnoj konoplji
 • prinos vazdušno suve stabljike je 10-11 t/ha
 • sadržaj vlakna u stablu je preko 47%
 • vlakno je veoma kvalitetno, čvrsto i elastično
 • ova sorta pripada industrijskoj konoplji sa sadržajem THC ispod 0,3%, te se ne može zloupotrebiti kao narkotik

Lekovito, aromatično i začinsko bilje

NS seme - Mirođija domaća aromatična
 • Domaća aromatična mirođija je začinsko aromatična sorta, od koje se upotrebljavaju mlade sočne grančice i lišće kao začin u salatama, jelima i prilikom konzerviranja
 • od nicanja za berbu pristiže za 40-50 dana, odsecanjem grančica, kada biljke dostignu visinu 10-15 cm
 • bogata je eteričnim uljima, posebno karvanom
 • sveže lišće sadrži oko 170 mg% vitamina C i 8 mg% karotina
 • veoma je poznata kao lek protiv nadimanja, gasova i kod teškoća u organima za varenje
NS seme - kamilica Tetraploidna
 • kamilica je predstavljana sortom Tetraploidna, koja se odlikuje krupnijim cvetnim glavicama koje se relativno lako beru
 • potencijal za prinos je iznad 6 t/ha sirovih cvetnih glavica, a za sadržaj etarskog ulja u suvoj glavici do 1%
NS seme - nana Danica
 • pitoma nana je predstavljena sortom Danica
 • ova sorta ima krupno lišće tamne boje
 • u uslovima prirodne infekcije pokazuje dobru otpornost na rđu
 • ima potencijal za prinos iz dva otkosa iznad 30 t/ha sirove mase, a za sadržaj etarskog ulja u suvom listu do 5%
NS seme - Bosiljak
 • bosiljak je tipična začinska biljka
 • osetljiv je na niske temperature
 • sveži ali i suvi listovi bosiljka se koriste kao začin za razne sosove,
  salate, povrće, jela od mesa, sirće, poslastice i slatkiše
 • etarsko ulje bosiljka i njegove komponente koriste se
  u parfimerijskoj industriji za izradu parfema i drugih proizvoda
 • masno ulje dobijeno iz zrelog semena bosiljka po kvalitetu se približava masnom ulju lana

Facelija (Phacelia tanacetifolia Benth)

NS seme - facelija NS Priora
 • facelija je jednogodišnja zeljasta, medonosna biljka
 • NS Priora ima dužinu vegetacije 135 dana i visinu biljaka preko 60cm
 • ima dug period cvetanja i lučenje nektara; oko 50 dana
 • planirati vreme setve dok ima dosta vlage
 • cveta od polovine maja pa do kraja juna ili postrna setva od polovine avgusta pa do početka oktobra
 • sa 1 ha se dobija preko 600 kg meda a u povoljnim uslovima i do 1000 kg meda
 • facelija se koristi kao čistač nematoda; korisna je za očuvanje higijene zemljišta

Soja

NS seme - Galina (organska)
 • Nova rana sorta, 0 grupe zrenja, dužine vegetacije 115 do 120 dana.
 • Izuzetno visok genetski potencijal rodnosti, iznad 4,5 t/ha, realizuje u intenzivnim uslovima gajenja.
 • Optimalna gustina setve 500.000 klijavih zrna po hektaru.
 • Može se sejati tokom celog aprila i u prvoj dekadi maja meseca.

Cveće

NS seme - Neven (organski)
 • jednogodišnja cvetna vrsta.
 • cvetovi su pojedinačni (različitih veličina) krupni, prečnika 8-12 cm, žuti, oranž, krem, jednostavni ili dupli
 • dobro uspeva na osunčanom do polusenovitom položaju, uz umereno zalivanje.
 • biološki je korisna vrsta kao čistač nematodnih zemljišta.
 • proizvodi se najčešće iz rasada od februara do aprila meseca.
 • presađivanje se vrši u fazi dva do četiri prava lista tokom marta i aprila meseca.
 • može se gajiti i direktnom setvom sa 2-3 semenke u saksiji bez pikiranja.

Arhiva proizvoda

NS seme - hmelj Aroma
 • srednje-rana, aromatična sorta, sa prijatno-hmeljskim mirisom
 • tolerantna je na pepelnicu i plamenjaču
 • veoma je pogodna za mašinsku berbu
 • ima vrlo visoku pivarsku vrednost, daje pivo veoma prijatne gorčine i arome
 • prinos: 2.500 kg/ha
 • alfa-kiselina: 7,8%
 • gorčina u pivu: 38,8 ºEBC
 • iskorišćenje u pivu: 56%
NS seme - hmelj Robusta
 • srednje-rana, aromatična sorta, sa prijatno-hmeljskim mirisom
 • tolerantna je na pepelnicu i plamenjaču
 • vrlo je pogodna za mašinsku berbu
 • ima vrlo visoku pivarsku vrednost, daje pivo veoma prijatne gorčine i arome
 • prinos: 2.700 kg/ha
 • alfa-kiselina: 7,4%
 • gorčina u pivu: 37,5 ºEBC
 • iskorišćenje u pivu: 54%