Quantcast

NS seme » Soja

Maloprodajne cene semena soje za 2017. godinu

Naziv sorte Pakovanje Maloprodajna cena (sa PDV-om)
Sve sorte – sa nitraginom 25 kg 100,oo din./kg
DODATNE POGODNOSTI: Za kupovinu 3.000 kg i više semena kupac na cenu dobija 3% finansijskog rabata.

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Stanje zaliha u maloprodaji se konstantno menja, te Vas molimo da nas kontaktirate na 021/4898-289 i 021/4898-280
Sledeći proizvodi se trenutno nalaze na zalihama:
(stanje lagera se dnevno ažurira)


Soja
Favorit (KG)
Fortuna (KG)
Galina (KG)
NS Apolo (KG)
NS Fantast (KG)
NS Maximus (KG)
Rubin (KG)
Sava (KG)
Tajfun (KG)
Valjevka (KG)
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Soja
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

000 grupa zrenja

NS seme - Kaca

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, tolerantnost prema suši, visok sadržaj proteina

Opis sorte
 • NS Kaća je vrlo rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 4 t/ha i namenjena je za setvu soje kao drugog useva.
 • Pored visokog prinosa odlikuje se veoma visokim sadržajem proteina u zrnu.
 • NS Kaća ima nisko do srednje visoko stablo obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom iste boje.
 • Preporučuje se za gajenje za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao drugi usev uz navodnjavanje.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je oko 600.000 biljaka po hektaru.
 • Poslednji rok setve je prva nedelja jula.
NS seme - Favorit

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, tolerantnost prema suši, povišen sadržaj proteina

Opis sorte
 • Favorit je vrlo rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 4 t/ha.
 • Ova sorta je namenjena za setvu soje kao drugog useva.
 • Pored visokog prinosa odlikuje se izvanrednom otpornošću na poleganje.
 • Favorit ima nisko do srednje visoko stablo obraslo smeđim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom iste boje.
 • Ovu sortu karakteriše povišen sadržaj proteina u zrnu.
 • Preporučuje se za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao drugi usev uz navodnjavanje.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je oko 600.000 biljaka po hektaru.
 • Poslednji rok setve je prva nedelja jula.

00 grupa zrenja

NS seme - Fortuna

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, tolerantnost prema suši, povišen sadržaj proteina

Opis sorte
 • Fortuna je vrlo rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 4,5 t/ha.
 • Pored visokog i stabilnog prinosa, odlikuje se izvanrednom otpornošću na poleganje što je preporučuje za gajenje u uslovima navodnjavanja pri drugoj setvi.
 • Fortuna ima srednje visoko stablo obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa bledo žutom semenjačom i hilumom iste boje.
 • Ovu sortu karakteriše povišen sadržaj proteina u zrnu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev pri kasnijim rokovima setve ili drugi usev posle graška, ječma i ranijih sorti pšenice.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 550.000 biljaka po hektaru.
 • Vreme setve je do kraja juna.
NS seme - Merkur

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, tolerantnost prema suši, povišen sadržaj proteina

Opis sorte
 • Merkur je vrlo rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 4,5 t/ha.
 • Pored stabilnog i visokog prinosa, odlikuje se otpornošću na poleganje što je preporučuje za gajenje u uslovima navodnjavanja pri drugoj setvi.
 • Merkur ima stablo srednje visine obraslo smeđim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom smeđe boje.
 • Ovu sortu karakteriše povišen sadržaj proteina u zrnu.
 • Preporučuje se za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev pri kasnijim rokovima setve ili drugi usev posle graška i ječma.
 • Za zakasnelu redovnu setvu.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 550.000 biljaka po hektaru.
 • Vreme setve je do kraja juna.
NS seme - Tajfun

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, široka adaptabilnost

Opis sorte
 • Tajfun je rano stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je 5,5 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim prinosima u različitim uslovima gajenja.
 • Tajfun je genotip determinantnog tipa rasta.
 • Stabljika je niska do srednje visine (70-90 cm), obrasla smeđim dlačicama.
 • Cvet je ljubičast, zrno krupno sa bledožutom semenjačom i hilumom crne boje.
Preporuka za gajenje
 • Optimalni sklop je 600.000 biljaka po hektaru.
 • Ostvaruje povišene prinose pri uskorednoj setvi, uz povećanje setvene norme za 20-25%.
 • Sorta Tajfun je veoma otporna na poleganje, tako da je pogodna za gajenje u uslovima
  navodnjavanja.
 • Uspešno se može gajiti kao drugi usev, nakon žetve graška ili ječma.
 • Poslednji rok setve je oko 20. juna.

0 grupa zrenja

NS seme - Galina

Karakteristike: široka adaptabilnost, tolerantnost prema suši

Opis sorte
 • Galina je rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 5,5 t/ha.
 • Visok i stabilan prinos ostvaruje pri različitim uslovima gajenja.
 • Galina ima stablo srednje visine obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute boje što je
  preporučuje za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev za setvu do polovine maja.
 • Za zakasnelu redovnu setvu.
 • Za postrnu setvu do druge dekade juna.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 500.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Valjevka

Karakteristike: široka adaptabilnost

Opis sorte
 • Valjevka je rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 5,5 t/ha.
 • Pored stabilnog i visokog prinosa, odlikuje se visokim potencijalom rodnosti koji ostvaruje pri intenzivnim uslovima proizvodnje.
 • Valjevka ima stablo srednje visine obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute boje što je preporučuje za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev za setvu do polovine maja.
 • Za zakasnelu redovnu setvu.
 • Za postrnu setvu do druge dekade juna.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 500.000 biljaka po hektaru.

I grupa zrenja

NS seme - Sava

Karakteristike: tolerantnost prema suši, široka adaptabilnost, izbalansiran sadržaj ulja i proteina

Opis sorte
 • Sava je srednje stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Sava ima srednje visoko stablo, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupno sa žutom semenjačom i hilumom žute boje.
 • Dobro izbalansiran sadržaj proteina i ulja.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je ceo mesec april.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.
NS seme - Victoria

Karakteristike: široka adaptabilnost, izbalansiran sadržaj ulja i proteina

Opis sorte
 • Victoria je srednje stasna do kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Victoria ima visoko stablo, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je sitno sa žutom semenjačom i smeđe obojenim hilumom.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po ha.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.
NS seme - NS Maximus

Karakteristike: tolerantnost prema suši, široka adaptabilnost

Opis sorte
 • NS Maximus je srednje stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • NS Maximus ima stablo srednje visine, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i smeđe obojenim hilumom.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je ceo mesec april.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.
NS seme - NS Apolo

Karakteristike: tolerantnost prema suši, široka adaptabilnost

Opis sorte
 • NS Apolo je srednje stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim prinosima.
 • NS Apolo ima stablo srednje visine, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom iste boje.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je ceo mesec april.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.

II grupa zrenja

NS seme - Venera
 • novija sorta kakva je nedostajala postojećem sortimentu soje u našoj zemlji
 • ima oko sedam dana duži vegetacioni period od aktuelnih kasnostasnih sorti i pri određenim agroekološkim uslovima ostvaruje znatno više prinose od njih
 • sa ovom sortom postizani su rekordni prinosi, kako u ogledima, tako i u proizvodnji
 • zahvaljujući dugoj vegetaciji, ova sorta u zelenom stanju dočeka pozne letnje kiše
 • pored visokog i stabilnog prinosa odlikuje se izuzetno visokim sadržajem ulja u zrnu
NS seme - Rubin

Karakteristike: široka adaptabilnost, povišen sadržaj proteina, dobra sirovina za spravljanje ljudske hrane

Opis sorte
 • Rubin je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Rubin ima srednje visoko stablo, obraslo smeđim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa semenjačom i hilumom žute boje i povišenim sadržajem proteina.
 • Seme ove sorte je pogodna sirovina za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 400.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.
NS seme - Trijumf

Karakteristike: široka adaptabilnost, pogodan za gajenje u uslovima navodnjavanja

Opis sorte
 • Trijumf je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Trijumf ima nisko stablo sa izuzetno kratkim internodijama, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute boje što je preporučuje za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta.
NS seme - NS Fantast

Karakteristike: raniji rokovi setve, izbalansiran sadržaj proteina i ulja, široka adaptabilnost

Opis sorte
 • NS Fantast je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha, koji do punog izražaja dolazi u godinama sa obilnim
  padavinama tokom leta, na plodnim i dobro nađubrenim zemljištima.
 • Stablo je srednje visoko, obraslo sivim dlačicama, a cvet je ljubičast.
 • NS Fantast ima srednje krupno zrno sa bledožutom semenjačom i slabo izraženim hilumom iste boje.
Preporuka za gajenje
 • S obzirom na nešto dužu vegetaciju NS Fantast treba sejati u prvim rokovima (prva dekada aprila).
 • Optimalan sklop je 400.000 biljaka po hektaru.
 • Uspešno se može gajiti u Vojvodini i Mačvi.
NS seme - NS Zita

Karakteristike: tolerantnost prema suši, izbalansiran sadržaj proteina i ulja

Opis sorte
 • NS Zita je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • NS Zita ima stablo srednje visine, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute boje.
 • Ispoljava zadovoljavajući nivo tolerantnosti prema suši.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 400.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta.