Quantcast

NS seme » Soja

Maloprodajne cene semena soje za 2017. godinu

Naziv sorte Pakovanje Maloprodajna cena (sa PDV-om)
Sve sorte – sa nitraginom 25 kg 100,oo din./kg
DODATNE POGODNOSTI: Za kupovinu 3.000 kg i više semena kupac na cenu dobija 3% finansijskog rabata.

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Soja
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Soja
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

000 grupa zrenja

NS seme - Kaca

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, tolerantnost prema suši, visok sadržaj proteina

Opis sorte
 • NS Kaća je vrlo rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 4 t/ha i namenjena je za setvu soje kao drugog useva.
 • Pored visokog prinosa odlikuje se veoma visokim sadržajem proteina u zrnu.
 • NS Kaća ima nisko do srednje visoko stablo obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom iste boje.
 • Preporučuje se za gajenje za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao drugi usev uz navodnjavanje.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je oko 600.000 biljaka po hektaru.
 • Poslednji rok setve je prva nedelja jula.
NS seme - Favorit

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, tolerantnost prema suši, povišen sadržaj proteina

Opis sorte
 • Favorit je vrlo rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 4 t/ha.
 • Ova sorta je namenjena za setvu soje kao drugog useva.
 • Pored visokog prinosa odlikuje se izvanrednom otpornošću na poleganje.
 • Favorit ima nisko do srednje visoko stablo obraslo smeđim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom iste boje.
 • Ovu sortu karakteriše povišen sadržaj proteina u zrnu.
 • Preporučuje se za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao drugi usev uz navodnjavanje.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je oko 600.000 biljaka po hektaru.
 • Poslednji rok setve je prva nedelja jula.

00 grupa zrenja

NS seme - Fortuna

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, tolerantnost prema suši, povišen sadržaj proteina

Opis sorte
 • Fortuna je vrlo rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 4,5 t/ha.
 • Pored visokog i stabilnog prinosa, odlikuje se izvanrednom otpornošću na poleganje što je preporučuje za gajenje u uslovima navodnjavanja pri drugoj setvi.
 • Fortuna ima srednje visoko stablo obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa bledo žutom semenjačom i hilumom iste boje.
 • Ovu sortu karakteriše povišen sadržaj proteina u zrnu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev pri kasnijim rokovima setve ili drugi usev posle graška, ječma i ranijih sorti pšenice.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 550.000 biljaka po hektaru.
 • Vreme setve je do kraja juna.
NS seme - Merkur

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, tolerantnost prema suši, povišen sadržaj proteina

Opis sorte
 • Merkur je vrlo rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 4,5 t/ha.
 • Pored stabilnog i visokog prinosa, odlikuje se otpornošću na poleganje što je preporučuje za gajenje u uslovima navodnjavanja pri drugoj setvi.
 • Merkur ima stablo srednje visine obraslo smeđim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom smeđe boje.
 • Ovu sortu karakteriše povišen sadržaj proteina u zrnu.
 • Preporučuje se za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev pri kasnijim rokovima setve ili drugi usev posle graška i ječma.
 • Za zakasnelu redovnu setvu.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 550.000 biljaka po hektaru.
 • Vreme setve je do kraja juna.
NS seme - Tajfun

Karakteristike: preporučuje se za gajenje kao drugi usev, široka adaptabilnost

Opis sorte
 • Tajfun je rano stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je 5,5 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim prinosima u različitim uslovima gajenja.
 • Tajfun je genotip determinantnog tipa rasta.
 • Stabljika je niska do srednje visine (70-90 cm), obrasla smeđim dlačicama.
 • Cvet je ljubičast, zrno krupno sa bledožutom semenjačom i hilumom crne boje.
Preporuka za gajenje
 • Optimalni sklop je 600.000 biljaka po hektaru.
 • Ostvaruje povišene prinose pri uskorednoj setvi, uz povećanje setvene norme za 20-25%.
 • Sorta Tajfun je veoma otporna na poleganje, tako da je pogodna za gajenje u uslovima
  navodnjavanja.
 • Uspešno se može gajiti kao drugi usev, nakon žetve graška ili ječma.
 • Poslednji rok setve je oko 20. juna.

0 grupa zrenja

NS seme - Galina

Karakteristike: široka adaptabilnost, tolerantnost prema suši

Opis sorte
 • Galina je rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 5,5 t/ha.
 • Visok i stabilan prinos ostvaruje pri različitim uslovima gajenja.
 • Galina ima stablo srednje visine obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute boje što je
  preporučuje za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev za setvu do polovine maja.
 • Za zakasnelu redovnu setvu.
 • Za postrnu setvu do druge dekade juna.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 500.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Valjevka

Karakteristike: široka adaptabilnost

Opis sorte
 • Valjevka je rana sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 5,5 t/ha.
 • Pored stabilnog i visokog prinosa, odlikuje se visokim potencijalom rodnosti koji ostvaruje pri intenzivnim uslovima proizvodnje.
 • Valjevka ima stablo srednje visine obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute boje što je preporučuje za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Kao prvi usev za setvu do polovine maja.
 • Za zakasnelu redovnu setvu.
 • Za postrnu setvu do druge dekade juna.
 • Za gajenje u brdskim područjima.
 • Optimalan sklop je 500.000 biljaka po hektaru.

I grupa zrenja

NS seme - Sava

Karakteristike: tolerantnost prema suši, široka adaptabilnost, izbalansiran sadržaj ulja i proteina

Opis sorte
 • Sava je srednje stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Sava ima srednje visoko stablo, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupno sa žutom semenjačom i hilumom žute boje.
 • Dobro izbalansiran sadržaj proteina i ulja.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je ceo mesec april.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.
NS seme - Victoria

Karakteristike: široka adaptabilnost, izbalansiran sadržaj ulja i proteina

Opis sorte
 • Victoria je srednje stasna do kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Victoria ima visoko stablo, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je sitno sa žutom semenjačom i smeđe obojenim hilumom.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po ha.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.
NS seme - NS Maximus

Karakteristike: tolerantnost prema suši, široka adaptabilnost

Opis sorte
 • NS Maximus je srednje stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • NS Maximus ima stablo srednje visine, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i smeđe obojenim hilumom.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je ceo mesec april.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.
NS seme - NS Apolo

Karakteristike: tolerantnost prema suši, široka adaptabilnost

Opis sorte
 • NS Apolo je srednje stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim prinosima.
 • NS Apolo ima stablo srednje visine, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je srednje krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom iste boje.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je ceo mesec april.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.

II grupa zrenja

NS seme - Venera
 • novija sorta kakva je nedostajala postojećem sortimentu soje u našoj zemlji
 • ima oko sedam dana duži vegetacioni period od aktuelnih kasnostasnih sorti i pri određenim agroekološkim uslovima ostvaruje znatno više prinose od njih
 • sa ovom sortom postizani su rekordni prinosi, kako u ogledima, tako i u proizvodnji
 • zahvaljujući dugoj vegetaciji, ova sorta u zelenom stanju dočeka pozne letnje kiše
 • pored visokog i stabilnog prinosa odlikuje se izuzetno visokim sadržajem ulja u zrnu
NS seme - Rubin

Karakteristike: široka adaptabilnost, povišen sadržaj proteina, dobra sirovina za spravljanje ljudske hrane

Opis sorte
 • Rubin je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Rubin ima srednje visoko stablo, obraslo smeđim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa semenjačom i hilumom žute boje i povišenim sadržajem proteina.
 • Seme ove sorte je pogodna sirovina za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 400.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta širokog areala rasprostranjenosti.
NS seme - Trijumf

Karakteristike: široka adaptabilnost, pogodan za gajenje u uslovima navodnjavanja

Opis sorte
 • Trijumf je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • Trijumf ima nisko stablo sa izuzetno kratkim internodijama, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute boje što je preporučuje za proizvode za ljudsku ishranu.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 450.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta.
NS seme - NS Fantast

Karakteristike: raniji rokovi setve, izbalansiran sadržaj proteina i ulja, široka adaptabilnost

Opis sorte
 • NS Fantast je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha, koji do punog izražaja dolazi u godinama sa obilnim
  padavinama tokom leta, na plodnim i dobro nađubrenim zemljištima.
 • Stablo je srednje visoko, obraslo sivim dlačicama, a cvet je ljubičast.
 • NS Fantast ima srednje krupno zrno sa bledožutom semenjačom i slabo izraženim hilumom iste boje.
Preporuka za gajenje
 • S obzirom na nešto dužu vegetaciju NS Fantast treba sejati u prvim rokovima (prva dekada aprila).
 • Optimalan sklop je 400.000 biljaka po hektaru.
 • Uspešno se može gajiti u Vojvodini i Mačvi.
NS seme - NS Zita

Karakteristike: tolerantnost prema suši, izbalansiran sadržaj proteina i ulja

Opis sorte
 • NS Zita je kasno stasna sorta.
 • Potencijal za prinos je preko 6 t/ha.
 • Odlikuje se visokim i stabilnim potencijalom za prinos.
 • NS Zita ima stablo srednje visine, obraslo sivim dlačicama.
 • Zrno je umerene krupnoće sa žutom semenjačom i hilumom žute boje.
 • Ispoljava zadovoljavajući nivo tolerantnosti prema suši.
Preporuka za gajenje
 • Optimalan sklop je 400.000 biljaka po hektaru.
 • Optimalno vreme setve je prva i druga dekada aprila meseca.
 • Visoko adaptabilna sorta.