Quantcast

NS seme » Strna žita

Maloprodajne cene semena jarih strnih žita za 2018. godinu

SORTA Maloprodajna cena
(sa PDV-om)
(din/kg)
Sve sorte jare pšenice, ječma i ovsa 50,oo

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Jara pšenica
Nataša (KG)

Jari ječam
NS Marko (KG)

Jari ovas
Dunav (KG)

Ozima pšenica

Ozima raž

Ozimi ječam

Ozimi ovas

Tritikale
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Jara pšenica
Nataša (KG)

Jari ječam
NS Marko (KG)

Jari ovas
Dunav (KG)

Ozima pšenica

Ozima raž

Ozimi ječam

Ozimi ovas

Tritikale
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

Ozima pšenica

NS seme - Simonida

OZIMA PŠENICA

ADAPTABILNA,
ODLIČAN KVALITET NAJPROŠIRENIJA SORTA U SRBIJI,
PRIZNATA U EU

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: odlična.
 • Visina stabla: 90-95 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje rana sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1000 zrna: 42-47 g.
 • Hektolitarska masa: 83-87 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-14%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 30-32%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A2.
 • Broj padanja: 250-300 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve 550 kl. zrna/m2.
 • Optimalna setva: 5-25. oktobra.
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  • u lošim uslovima: 4-5 t/ha,
  • u dobrim uslovima: 6-8 t/ha,
  • u odličnim uslovima: preko 10 t/ha.
NS seme - NS40S
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • odlična otpornost na poleganje
 • tolerantna na sušu
 • otporna na pepelnicu i lisnu rđu
 • hektolitarska masa 78-82 kg
 • sadržaj proteina oko 13%
 • kvalitetna klasa B1-B2
 • broj padanja oko 300 sec.
 • poseduje ogroman potencijal za prinos
 • uz dobru agrotehniku može lako ostvariti prinose preko 9 t/ha
NS seme - Zvezdana
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje rana sorta
 • visina biljaka oko 75cm
 • odlična otpornost na poleganje
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 40-45g
 • hektolitarska masa 83-87 kg
 • tehnološki kvalitet-odlična hlebna
 • sadržaj proteina 12-15%
 • sadržaj vlažnog lepka 30-34%
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2,
  koji se ostvaruju setvom 500-550 klijavih zrna/m2
  u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra
NS seme - NS Ilina
 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i – 17°C bez snega
 • Visina stabla: 85-95 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: veoma dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra
 • Masa 1000 zrna: 40-43 gr
 • Hektolitarska masa: 80-84 kg
 • Sadržaj proteina: 12-14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 25-30%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1
 • Broj padanja: 270-350 sec
 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Tolerantna na kasnije rokove setve
 • Dobro reaguje na veće doze azota u prihrani
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  1. a) U lošim uslovima 4-5 t/ha
  2. b) U dobrim uslovima 6-8 t/ha
  3. c) U odličnim uslovima preko 10 t/ha
NS seme - NS Futura
 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i – 17°C bez snega
 • Visina stabla: 85-95 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: veoma dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra
 • Masa 1000 zrna: 43-46 gr
 • Hektolitarska masa: 82-86 kg
 • Sadržaj proteina: 12-14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 27-33%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A2
 • Broj padanja: 260-380 sec
 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Tolerantna na kasnije rokove setve
 • Dobro reaguje na veće doze azota u prihrani
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  1. a) U lošim uslovima 4-5 t/ha
  2. b) U dobrim uslovima 6-8 t/ha
  3. c) U odličnim uslovima preko 10 t/ha
NS seme - Pobeda
 • vrlo dobra otpornost na zimu
 • srednje kasna
 • dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • hektolitarska masa 80-87 kg
 • sadržaj proteina 12-15%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 32%
 • kvalitetna klasa B1-A1
 • broj padanja u proseku 310 sec.
 • Pobeda je izuzetno adaptabilna sorta
NS seme - Renesansa
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • tolerantna na poleganje
 • masa 1000 zrna 40-45 g
 • hektolitarska masa 78-86 kg
 • sadržaj proteina u proseku 13,5%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 31%
 • kvalitetna klasa B1-A1
 • broj padanja u proseku 210 sec.
 • Renesansa je izuzetno adaptabilna sorta
NS seme - Rapsodija
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje rana
 • otporna na poleganje
 • veoma tolerantna na sušu
 • otporna na pepelnicu
 • hektolitarska masa 82-86 kg
 • sadržaj proteina oko 13%
 • kvalitetna klasa A2
 • broj padanja oko 525 sec.
 • izuzetno adaptabilna sorta
 • pokazala je odlične rezultate u mnogim evropskim zemljama
 • nalazi se na listi sorata EU
NS seme - Evropa 90
 • ozima pšenica, hlebna
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • otporna na lemu
 • masa 1000 zrna oko 40 g
 • hektolitarska masa 78-85 kg
 • odlična meljivost
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 30%
 • izuzetno adaptabilna sorta, spada u najproširenije u Srbiji
NS seme - NS Dika
 • rana
 • visina biljaka oko 70cm
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 43-47g.
 • hektolitarska masa 82-85kg.
 • tehnološki kvalitet-odlična hlebna
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog lepka 28-31%
 • kvalitetna klasa A2-B1
 • broj padanja 320
 • alveograf, W 225
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • Namenjena za intenzivne uslove proizvodnje. Odličnog tehnološkog kvaliteta. Karakteriše se kratkom stabljikom što doprinosi čvrstini biljke i izuzetnoj otpornosti na poleganje.Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koje ostvaruje setvom 550 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-20 oktobra. Pogodna za suvo ratarenje a i za uslove navodnjavanja.


Ječam

NS seme - Nonius
 • ozimi šestoredi ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • dobra otpornost na poleganje
 • odlična otpornost na bolesti
 • sadržaj proteina preko 13%
 • masa hiljadu zrna oko 47g
 • hektolitarska masa 76-78 kg
 • sorta namenjena isključivo za ishranu stoke
  i preporučuje se za gajenje na svim tipovima zemljišta
NS seme - Novosadski 525
 • ozimi dvoredi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • srednja otpornost na prežetveno proklijavanje
 • visok potencijal za prinos
 • visok intenzitet nalivanja zrna
 • masa hiljadu zrna oko 42g
 • hektolitarska masa oko 74kg
 • sadržaj proteina 10-11,5%
 • sadržaj finog ekstrakta oko 80%
 • dobar kvalitet ostvaruje uz primenu tehnologije za proizvodnju pivskog ječma
NS seme - Novosadski 565
 • ozimi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • visoka tolerantnost na sušu
 • masa hiljadu zrna oko 45g
 • hektolitarska masa oko 77 kg
 • udeo zrna I klase preko 95%
 • sadržaj proteina oko 11%
 • sadržaj finog ekstrakta u sladu 78-81%
 • dobar kvalitet ostvaruje na zemljištima umerene plodnosti i nižeg sadržaja humusa
 • kada se gaji na bogatijim zemljištima i uz primenu veće količine azota
  povećava se sadržaj proteina u zrnu.
NS seme - Rudnik
 • ozimi šestoredi stočni ječam
 • srednje rana sorta
 • potencijal za prinos 7–8 t/ha
 • dobra otpornost na niske temperature
 • dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na bolesti
 • masa 1000 zrna oko 40 grama
 • sadržaj proteina do 14%
 • Podnosi plodnija zemljišta na kojima ostvaruje visoke prinose i dobar kvalitet zrna za ishranu stoke

Ovas

NS seme - NS Jadar
 • ozimi ovas
 • srednje rana sorta
 • dobra tolerantnost na bolesti
 • masa 1000 zrna oko 29 grama
 • hektolitarska masa oko 56 kg
 • sadržaj proteina 13-15%
 • sadržaj masti 6-7%
 • Sorta široke adaptabilnosti, namenjena za sve uslove proizvodnje. Može da se gaji kao čist ili združen usev sa graškom ili grahoricom

Raž

NS seme - NS Savo
 • ozima raži
 • srednje rana sorta
 • visina oko 145 cm
 • hektolitarska masa oko 75 kg
 • masa 1000 zrna oko 28 grama
 • sadržaj proteina oko 10%
 • otporna na niske temperature, poleganje i bolesti
 • visok genetički potencijal za prinos
 • Zbog dužeg perioda jarovizacije u odnosu na ostala strna žita, raž je neophodno sejati u ranijim rokovima, između 20.9-5.10. Gustina setve je 500-550 klijavih zrna/m2

Tritikale

NS seme - Odisej
 • ozimi Tritikale
 • srednje rana sorta
 • dobra ozimost
 • odlična otpornost na bolesti
 • udeo zrna I klase oko 95%
 • hektolitarska masa 75-79 kg
 • masa 1000 zrna oko 47g
 • sadržaj proteina 12-14%
 • može se koristiti na različite načine: kao stočna hrana (ispaša, silaža, zrno),
  kao sirovina za dobijanje bioetanola, kao sirovina za dobijanje slada
  u industriji piva i u mešavini sa pšenicom za spravljanje hleba

Strna žita specijalne namene

NS seme - Bambi
 • Tritic. aestivum ssp. compactum
 • otporna na zimu
 • kasna sorta
 • obuveno zrno
 • hektolitarska masa 78-82 kg
 • masa 1000 zrna oko 40 g
 • sadržaj proteina brašna oko 10%
 • sadržaj skroba oko 73%
 • energija u ekstenzogramu oko 15
 • otpor rastezanju (ekstenzogr.) oko 60
 • rastegljivost u ekstenzogramu oko 170
 • Bambi je isključivo namenjen spravljanju tvrdog i čajnog keksa
NS seme - Nirvana
 • Triticum spelta
 • veoma otporna na zimu
 • kasna sorta
 • obuveno zrno
 • hektolitarska masa 75-78 kg
 • masa 1000 zrna oko 41g
 • sadržaj proteina oko 15%
 • ovaj tip pšenice se koristi za spravljanje specijalnih hlebova
  koji se znatno brže vare u odnosu na običnu pšenicu
  u ovoj sorti se nalazi u proseku 15-17% više

Jara pšenica

NS seme - Nataša

OZIMO-JARA PŠENICA (FAKULTATIVNA)

ADAPTABILNA, ZA KASNIJE ROKOVE SETVE PRIZNATA U EU, RUSIJI I UKRAJINI

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Otpornost na zimu: dobra.
 • Visina stabla: 70-85 cm.
 • Vreme stasavanja: rana sorta.
 • Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1000 zrna: 37-40 g.
 • Hektolitarska masa: 79-81 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-14%.
 • Sadržaj vlažnog glutena: 27-30%.
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1.
 • Broj padanja: 270-290 sec.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve 600 kl. zrna/m2.
 • Može se sejati od oktobra do početka marta.
 • Veoma adaptabilna i može se sejati na svim geografskim širinama gde uspeva jara pšenica.
 • U jesenjoj setvi može ostvariti prinose preko 8 t/ha, a u prolećnoj setvi preko 6 t/ha.


Jari ječam

NS seme - NS Marko

JARI JEČAM

ADAPTABILAN, VISOK KVALTET SLADA

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Vreme stasavanja: srednje rana sorta.
 • Otpornost na bolesti: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: odlična.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1000 zrna: 44-47 g.
 • Hektolitarska masa: 70-75 kg.
 • Sadržaj proteina: 10,0-11,5%.
 • Udeo zrna I klase: >90%.
 • Sadržaj finog ekstrakta u sladu: 78-81%.
AGROTEHNIKA
 • Optimalna gustina setve 550 kl. zrna/m2.
 • Optimalna setva 20.02.-10.03.
 • Visoke prinose i kvalitet ostvaruje u različitim uslovima proizvodnje.
NAMENA
 • Sorta namenjena za proizvodnju slada i za združenu setvu sa graškom ili grahoricom.

NS seme - Golijat

JARI JEČAM (GOLOZRNI)

ZRNO BOGATO β-GLUKANIMA

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Vreme stasavanja: kasna sorta.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
 • Otpornost na pepelnicu: dobra.
 • Otpornost na lisnu rđu: dobra.
 • Otpornost na mrežastu pegavost: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1000 zrna: 35-37 g.
 • Hektolitarska masa: 78-81 kg.
 • Sadržaj proteina: 12-14%.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Zahteva ranu setvu i zemljišta umerene plodnosti.
 • Tehnologiju proizvodnje treba prilagoditi zrnu bez plevica.
 • Pogodan za ljudsku ishranu - pekarsku industriju, pahuljice i sl.


Jari ovas

NS seme - Dunav

JARI OVAS

ADAPTABILNOST, BILJNA VLAKNA ZA STOČNU ISHRANU

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Vreme stasavanja: srednje rana sorta.
 • Visina stabla: 90-100 cm.
 • Otpornost na bolesti: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1000 zrna: 30-35 g.
 • Hektolitarska masa: 55-58 kg.
 • Sadržaj proteina: 15-16%.
 • Sadržaj masti: 4-5%.
AGROTEHNIKA
 • Optimalna gustina setve 550 kl. zrna/m2.
 • Setva odmah nakon topljenja snega (kraj februara).
NAMENA
 • Uglavnom se upotrebljava za proizvodnju stočne hrane, prvenstveno za konje.
 • Namenjen i za združen usev sa graškom ili grahoricom.

NS seme - Dunav

JARI OVAS (GOLOZRNI)

DOBRA NUTRITIVNA VREDNOST ZRNA I VISOK SADRŽAJ BILJNIH VLAKANA

BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE OSOBINE
 • Visina stabla: 90-100 cm.
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta.
 • Otpornost na bolesti: vrlo dobra.
 • Otpornost na poleganje: dobra.
OSOBINE ZRNA I TEHNOLOŠKI KVALITET
 • Masa 1000 zrna: 30-35 g.
 • Hektolitarska masa: 65-70 kg.
 • SadrĹľaj proteina: 15-20%.
 • SadrĹľaj masti : 7-9%.
AGROTEHNIKA I PRINOS ZRNA
 • Optimalna gustina setve 600 kl. zrna/m2.
 • Setva odmah nakon topljenja snega (kraj februara).
 • Zrno bez plevica uslovljava specifičnu tehnologiju proizvodnje i skladištenja.
 • Predstavlja kvalitenu hranu za ljude, stoku i ptice.


Sva prava zadržana © 2018 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad