Page 2 - NS SEME sortiment 2018.
P. 2

Katalog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Vam pruža najneophodnije
      informacije o karakteristikama sorti i hibrida, njihovom potencijalu
      za prinos i kvalitet i načinu kako da što bolje iskoristite taj potencijal.
      Istovremeno, pruža Vam informacije kako da dobijete pravi savet za
      svoju proizvodnju.

      Stručnjaci Instituta su 365 dana u godini na raspolaganju
      poljoprivrednicima, ali i tehnolozima, skladištarima, mlinarima,
      stočarima i svima koji gaje ili prerađuju zrno ili druge biljne delove
      koji su cilj proizvodnje. U katalog ne mogu stati sve informacije koje
      proizvođači traže. Zbog toga stručnjaci Instituta svake godine održavaju
      brojna predavanja, tribine i druge susrete sa proizvođačima. U takvim
      neposrednim kontaktima mogu se dobiti detaljne informacije koje su
      Vam potrebne. Na raspolaganju su Vam i naši promoteri – predstavnici
      Instituta na terenu kojima je informisanje proizvođača osnovni zadatak.
      Brži protok informacija od Instituta prema Vama i obrnuto, omogućava
      efikasno rešavanje svakog problema. Iza informacija o NS sortama
      i NS hibridima stoje savremene laboratorije kao i brojni stručnjaci
      različitih profila (oplemenjivači, semenari, stručnjaci za zaštitu bilja,
      agrotehničari i mnogi drugi). Sa njima su i stručnjaci – profesori sa
      Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu koji zajedno sa naučnicima
      Instituta kreiraju tehnologije gajenja, prilagođene ne samo uslovima u
      Srbiji, nego i svim državama u kojima se NS sorte i hibridi gaje.


      Ove godine Institut beleži 79. godinu postojanja. Od osnivanja do danas,
      Institut je bio u neposrednoj vezi sa poljoprivrednim proizvođačima,
      radeći i stvarajući pre svega za njihovo dobro, a zatim i za dobro
      cele države. Institut je integrisan u svetske tokove nauke u oblasti
      biotehnike. Oplemenjivači zaposleni na Institutu koriste genetičke
      resurse i primenjuju najsavremenije metode u naučnom radu po uzoru
      na druge svetske institucije u ovoj oblasti. Zbog toga su institutske
      sorte i hibridi u svakom pogledu ravnopravni sortimentu konkurencije,
      a po mnogim svojstvima i znatno superiorniji. Puštanjem doradnog
      centra u rad 2012. godine, stvoreni su uslovi da NS seme bude i u
      tehničko–tehnološkom smislu na nivou kvaliteta svetskih brendova. U
      kvalitet NS semena ćete se sami lako uveriti.


      Ali ne zaboravite, kupovinom NS semena dobijate i kompletnu stručnu
      podršku.
  2
   1   2   3   4   5   6   7