Page 3 - NS SEME sortiment 2018.
P. 3

SADRŽAJ
            3  KUKURUZ


           15  ULJANE KULTURE


           29  SOJA

           39  KRMNO BILJE


           46  ŠEĆERNA REPA


           48  ALTERNATIVNE KULTURE


           54  LABORATORIJA ZA
              ISPITIVANJE SEMENA


           55  MIKROBIOLOŠKI PREPARATI

           57  LABORATORIJA ZA ZEMLJIŠTE
              I AGROEKOLOGIJU


                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8