Page 5 - NS SEME sortiment 2018.
P. 5

KUKURUZ HIBRIDI KUKURUZA ZA PROIZVODNJU ZRNA
                             NS 3022        visok potencijal brzo otpuštanje  tolerantnost
         za prinos  vlage   na sušu      FAO 360
          ZA KOMBAJNIRANJE
                             Rani i prinosan


                             OPIS HIBRIDA
    POTENCIJAL ZA
    PRINOS PREKO                   - NS 3022 je srednje rani hibrid nove generacije.
                             - U dvogodišnjim testiranjima u ogledima sortne komisije imao je
     SUVOG  13                    17,9% viši prinos zrna od standarda i 1,1% nižu vlagu od standarda.
     ZRNA  t/ha
                             - Potencijal rodnosti preko 13 t/ha suvog zrna i iznad 50 t/ha silaže.
                             - Stabljika je robusna i čvrsta, visine oko 250 cm.
                             - Klip je dugačak, valjkastog do blago konusnog oblika sa 14-16
                              redova zrna.
                             - Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
                             - Masa 1000 zrna je 350-380 g.

                             PREPORUKA ZA GAJENJE

                             - Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni
                              usev za silažu.
                      POTENCIJAL ZA  - Dobar je predusev za pšenicu.
                      PRINOS PREKO
                             - Optimalni sklop oko 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslo-
                      50  SILAŽE   vima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
                      t/ha
                             - Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.

                             NS 3023            visok potencijal brzo otpuštanje
             za prinos  vlage        FAO 390
          ZA KOMBAJNIRANJE
                             Rani i prinosan
                                                NOVO
                             OPIS HIBRIDA

                             - NS 3023 je nov srednje rani hibrid grupe zrenja FAO 390.
    POTENCIJAL ZA
    PRINOS PREKO                   - U višegodišnjim testiranjima pokazao je odlične rezultate što ga
                              čini veoma stabilnim hibridom.
     SUVOG  14                   - Potencijal rodnosti preko 14 t/ha suvog zrna i iznad 50 t/ha silaže.
     ZRNA  t/ha
                             - Karakteriše ga brzo otpuštanje vlage iz zrna nakon postizanja
                              fiziološke zrelosti.
                             - Stablo je visine oko 270 cm, elastično i tolerantno prema poleganju.
                             - Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 16 redova zrna.
                             - Zrno je tipa zubana, žute boje.
                             PREPORUKA ZA GAJENJE

                      POTENCIJAL ZA  - Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju
                      PRINOS PREKO  zrna i silaže i kao postrni usev za proizvodnju silaže.
                             - Optimalni sklop iznosi 75.000 biljaka po hektaru u povoljnim
                      50  SILAŽE   uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslo-
                      t/ha
                              vima gajenja.
                             - Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.

       Besplatan info broj: 0800/000021                              KUKURUZ  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10