Page 6 - NS SEME sortiment 2018.
P. 6

NS 4051        visok potencijal brzo otpuštanje  tolerantnost
         za prinos vlage   na sušu       FAO 420
          ZA KOMBAJNIRANJE
                             Rani, prinosan i
                             tolerantan na sušu


     POTENCIJAL ZA                  OPIS HIBRIDA
     PRINOS PREKO
     SUVOG  14                    - U konkurenciji tridesetak hibrida iste grupe zrenja imao je najnižu
     ZRNA  t/ha                   vlagu u zrnu.
                             - Istovremeno, postigao je prinos zrna preko 11 t/ha što ga po inde-
                             ksu performansi svrstava u sam vrh liste svih ispitivanih hibrida.
                             - Potencijal za prinos zrna je preko 14 t/ha.
                             - Stabljika je robusna i čvrsta visine 250-270 cm.
                             - Klip je dugačak, valjkastog oblika sa 16-18 redova zrna.
                             - Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
                             - Masa 1000 zrna je oko 370 g.
                             PREPORUKA ZA GAJENJE

                             - Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni
                             usev za silažu.
                             - Dobar je predusev za pšenicu.
                             - Optimalni sklop je oko 72.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslo-
                             vima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
                             - Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.                             NS 444        visok potencijal brzo otpuštanje  tolerantnost
         za prinos vlage   na sušu
                             FAO 490
          ZA KOMBAJNIRANJE
                             Veoma adaptabilan


                             OPIS HIBRIDA

    POTENCIJAL ZA                   - NS 444 je srednje rani hibrid.
     PRINOS OKO                    - Potencijal za prinos je oko 12 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže.
                             - Dobro podnosi sušu, veoma je adaptabilan.
     SUVOG  12                    - NS 444 ima elastično stablo visine oko 265 cm, otporno prema
     ZRNA  t/ha
                             poleganju i lomu.
                             - Klip je konusno-cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žuto
                             narandžaste boje.
                             - Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta.
                             - Masa 1000 zrna je oko 390 g.
                             PREPORUKA ZA GAJENJE

                      POTENCIJAL ZA  - Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni
                       PRINOS OKO  usev za silažu.
                             - Dobar je predusev za pšenicu.
                      45  SILAŽE  - Pogodan je i za lošije uslove gajenja.
                      t/ha
                             - Optimalni sklop je oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim
                             uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
                             - Za silažu je potrebno dodati još 5.000-10.000 biljaka po hektaru.

  6         www.nsseme.com                                  KUKURUZ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11