Page 7 - NS SEME sortiment 2018.
P. 7

NS 5211        visok potencijal brzo otpuštanje  tolerantnost
         za prinos  vlage   na sušu      FAO 520
       ZA KOMBAJNIRANJE U ZRNU
                             Visok prinos, niska vlaga
                                                    NOVO
                             OPIS HIBRIDA
     POTENCIJAL ZA
     PRINOS PREKO                   - Srednje kasni hibrid grupe zrenja FAO 520.
                             - Poseduje naglašenu tolerantnost prema suši i potencijal za prinos
     SUVOG  15                    zrna preko 15 t/ha i oko 60 t/ha silaže.
     ZRNA  t/ha
                             - Stablo je visine oko 280 cm, elastično, tolerantno prema poleganju.
                             - Listovi su tamno zelene boje, erektofilnog položaja.
                             - Klip je dug, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žute boje.
                             - Zrno je tipa zubana, sa izrazito naboranim perikarpom.
                             - Masa 1000 zrna je oko 400 g.

                             PREPORUKA ZA GAJENJE
                             - Može se gajiti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvodnju
                              zrna i silaže i kao postrni usev za proizvodnju silaže.
                             - Najznačajnija karakteristika hibrida NS 5211 je brz gubitak vlage
                      POTENCIJAL ZA  nakon fiziološke zrelosti, pa se preporučuje za kombajniranje u zrnu.
                       PRINOS OKO
                             - Dobro reaguje na intenzivnu tehnologiju proizvodnje.
                      60  SILAŽE  - Optimalni sklop iznosi 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim uslovi-
                      t/ha
                              ma, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima gajenja.
                             - Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.
                             NS 5051        visok potencijal brzo otpuštanje  tolerantnost
         za prinos  vlage   na sušu      FAO 580
          ZA KOMBAJNIRANJE
                             Hibrid visokih i stabilnih prinosa


                             OPIS HIBRIDA

                             - NS 5051 je srednje kasni hibrid, jedan od najrodnijih u grupi zrenja.
     POTENCIJAL ZA
     PRINOS OKO                   - Potencijal za prinos je oko 15 t/ha suvog zrna.
                             - Stablo je čvrsto, visine oko 260 cm.
     SUVOG  15                   - Formira klip na oko 90 cm.
     ZRNA  t/ha
                             - Klip je dug, cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje.
                             - Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta.
                             - Masa 1000 zrna je oko 380 g.
                             PREPORUKA ZA GAJENJE

                             - Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
                             - Dobar je predusev za pšenicu.
                             - Preporučuje se za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
                             - Pogoduje mu intenzivna agrotehnika.
                             - Optimalni sklop iznosi oko 68.000 biljaka po hektaru u povoljnim
                              uslovima, a 62.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima.
                             - Za silažu broj biljaka po hektaru povećati za 5.000-10.000.       Besplatan info broj: 0800/000021                              KUKURUZ   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12