Page 10 - NS SEME strna žita 2017.
P. 10

ZVEZDANA

                 OZIMA PŠENICA             PRINOSNA, OTPORNA NA POLEGANJE
                   ODLIČAN KVALITET
                    PRIZNATA U EU
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15