Page 5 - NS SEME strna žita 2017.
P. 5

S leva na desno (stoje): dipl. inž.- master Vladimir Aćin, agrotehnika; dipl. inž. Branko Gajičić, agrotehnika; dr Bojan Jocković, oplemenjivanje;


                                             prof. dr Srbislav Denčić, oplemenjivanje; dr Radivoje Jevtić fitopatologija-Rukovodilac odeljenja; dr Novica Mladenov, oplemenjivanje;
                                            S leva na desno (sede): dr Vesna Župunski, fitopatologija; dr Sonja Tančić Živanov, fitopatologija; mr Branka Orbović, fitopatologija;


                                           mr Mirjana Lalošević, fitopatologija; dr Zoran Jerković, fitopatologija, dipl. biol. - master Milan Mirosavljević, oplemenjivanje.
                                         dipl. inž. Zoran Jovićević, semenarstvo; dipl. inž. Slaviša Štatkić, dorada semena; dipl. inž. Nenad Kovačević, semenarstvo;
                                      NAUČNO STRUČNI TIM ODELJENJA ZA STRNA ŽITA (RIMSKI ŠANČEVI, 23.09.2016.)

                                               dipl. biol. Vojislava Momčilović, oplemenjivanje; dipl. inž. Tanja Dražić, semenarstvo.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10