Page 6 - NS SEME strna žita 2017.
P. 6

SIMONIDA                 OZIMA PŠENICA              ADAPTABILNA, ODLIČAN KVALITET
              NAJPROŠIRENIJA SORTA U SRBIJI
                    PRIZNATA U EU
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11