Page 7 - NS SEME strna žita 2017.
P. 7

SIMONIDA


                            OZIMA PŠENICA
                             BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE
                             OSOBINE


                            Otpornost na zimu: odlična
                            Visina stabla: 90-95 cm
                            Vreme stasavanja: srednje rana sorta

                            Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
                            Otpornost na poleganje: dobra

                             OSOBINE ZRNA I
                             TEHNOLOŠKI KVALITET


                Otpornost na niske    Masa 1000 zrna: 42-47 g
                temperature
                            Hektolitarska masa: 83-87 kg

          Otpornost na             Sadržaj proteina: 12-14%
           poleganje             Sadržaj vlažnog glutena: 30-32%

                            Kvalitetna klasa (Farinogram): A2
                Otpornost
                na bolesti        Broj padanja: 250-300 sec

                             AGROTEHNIKA I
           Potencijal
           za prinos              PRINOS ZRNA
                            Optimalna gustina setve 550 kl. zrna/m 2
                Kvalitet
                            Optimalna setva 5-25. oktobra
                            Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
                             u lošim uslovima 4-5 t/ha

                             u dobrim uslovima 6-8 t/ha
                             u odličnim uslovima preko 10 t/ha
                 ODLIČNA
                 VRLO DOBRA

                 DOBRA
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12