Page 8 - NS SEME strna žita 2017.
P. 8

NS 40S                 OZIMA PŠENICA             IZUZETNO VISOKI I STABILNI PRINOSI
                    PRIZNATA U EU
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13