Page 9 - NS SEME strna žita 2017.
P. 9

NS 40S


                            OZIMA PŠENICA

                             BIOLOŠKO-PRODUKTIVNE
                             OSOBINE

                            Otpornost na zimu: vrlo dobra
                            Visina stabla: 80-85 cm
                            Vreme stasavanja: srednje kasna sorta

                            Otpornost na pepelnicu: vrlo dobra
                            Tolerantnost na žutu rđu: odlična

                            Otpornost na poleganje: vrlo dobra

                             OSOBINE ZRNA I

                Otpornost na niske     TEHNOLOŠKI KVALITET
                temperature
                            Masa 1000 zrna: 35-40 g

          Otpornost na             Hektolitarska masa: 78-82 kg
           poleganje             Sadržaj proteina: 11-13%

                            Sadržaj vlažnog glutena: 24-30%
                Otpornost
                na bolesti        Kvalitetna klasa (Farinogram): B1-B2
                            Broj padanja: 300-320 sec
           Potencijal
           za prinos              AGROTEHNIKA I
                             PRINOS ZRNA
                Kvalitet
                            Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m 2
                            Optimalna setva 10-30. oktobra

                            Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
                             u lošim uslovima 4-6 t/ha
                             u dobrim uslovima 7-9 t/ha
                 ODLIČNA
                             u odličnim uslovima preko 10 t/ha
                 VRLO DOBRA

                 DOBRA
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14