BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

AKTUELNO

VESTI
Posled­nje vesti
Ostale vesti
SAVETI STRUČNJAKA
Posled­nje vesti
Ostali saveti
NAUKA
Posled­nje vesti
Ostale vesti iz nauke

PROVERENO. PRISTUPAČNO. POUZDANO.

0
GODINA POSTOJANJA INSTITUTA
0
DOKTORA NAUKA
0
VISOKO OBRAZOVANIH STRUČNJAKA
0
REGISTROVANIH SORTI I HIBRIDA
0
ZEMLJE U KOJE IZVOZIMO SEME

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Gener­ic selec­tors
Exact match­es only
Search in title
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages
acf-field-group

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Gener­ic selec­tors
Exact match­es only
Search in title
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages
acf-field-group

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021

KUKURUZ

Naši hib­ri­di — pri­nos­ni i rod­ni!
Izuzetne adapt­abil­nos­ti, tol­er­ant­ni na sušu, visok­ih i sta­bil­nih pri­nosa — NS hib­ri­di!

STRNA ŽITA

Kvalitet i tradi­ci­ja! Izuzetno otporne na niske tem­per­a­ture, visoko pri­nosne i bogatog sadrža­ja pro­teina — NS sorte strnih žita!

SUNCOKRET

Stvoreni za reko­rde, stvoreni za pobe­de! Odlične rod­nos­ti i adapt­abil­nos­ti, sa visokim pri­nosom — NS SEME hib­ri­di!

SOJA

Kvalitet za ceo svet! Boga­ta pro­tein­i­ma, izvanrednog pri­nosa i zrna odličnog kvalite­ta — NS soja!

KRMNO BILJE

Odličnog kvalite­ta i visok­ih pri­nosa, otporno na niske tem­per­a­ture i tol­er­ant­no na sušu, za odlično seno i za zelenu masu — NS sorte krmnog bil­ja!

ULJANA REPICA

NS SEME uljana repi­ca je rešen­je — kada su i pri­nos i kvalitet na istoj adresi!

POVRĆE I CVEĆE

Za uspešnu bašten­sku i indus­tri­jsku proizvod­nju, za bujne sorte izvanredne rod­nos­ti i adapt­abil­nos­ti — NS sorte povrća i cveća!

ALTERNATIVNE KULTURE

Bogat izbor NS sor­ti alter­na­tivnih kul­tura, lekovi­tog, začin­skog i aro­matičnog bil­ja — organ­sko je budućnost!

LABORATORIJA ZA ZEMLJIŠTE I AGROEKOLOGIJU

Savre­meno opreml­je­na lab­o­ra­tori­ja, pose­du­je potreb­na ovlašćen­ja i akred­itaci­ju i, uz dugu tradi­ci­ju, zauz­i­ma vodeće mesto na tržiš­tu.

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SEMENA

Raspo­laže najsavre­meni­jom opre­mom potreb­nom za izvođen­je stručnog i naučnog rada vezanog za kvalitet seme­na svih ratarskih i povr­tarskih biljnih vrs­ta, tra­va i lekovi­tog bil­ja.

KUKURUZ

Naši hib­ri­di — pri­nos­ni i rod­ni!
Izuzetne adapt­abil­nos­ti, tol­er­ant­ni na sušu, visok­ih i sta­bil­nih pri­nosa — NS hib­ri­di!

STRNA ŽITA

Kvalitet i tradi­ci­ja! Izuzetno otporne na niske tem­per­a­ture, visoko pri­nosne i bogatog sadrža­ja pro­teina — NS sorte strnih žita!

SUNCOKRET

Stvoreni za reko­rde, stvoreni za pobe­de! Odlične rod­nos­ti i adapt­abil­nos­ti, sa visokim pri­nosom — NS SEME hib­ri­di!

SOJA

Kvalitet za ceo svet! Boga­ta pro­tein­i­ma, izvanrednog pri­nosa i zrna odličnog kvalite­ta — NS soja!

KRMNO BILJE

Odličnog kvalite­ta i visok­ih pri­nosa, otporno na niske tem­per­a­ture i tol­er­ant­no na sušu, za odlično seno i za zelenu masu — NS sorte krmnog bil­ja!

ULJANA REPICA

NS SEME uljana repi­ca je rešen­je — kada su i pri­nos i kvalitet na istoj adresi!

POVRĆE I CVEĆE

Za uspešnu bašten­sku i indus­tri­jsku proizvod­nju, za bujne sorte izvanredne rod­nos­ti i adapt­abil­nos­ti — NS sorte povrća i cveća!

ALTERNATIVNE KULTURE

Bogat izbor NS sor­ti alter­na­tivnih kul­tura, lekovi­tog, začin­skog i aro­matičnog bil­ja — organ­sko je budućnost!

LABORATORIJA ZA ZEMLJIŠTE I AGROEKOLOGIJU

Savre­meno opreml­je­na lab­o­ra­tori­ja, pose­du­je potreb­na ovlašćen­ja i akred­itaci­ju i, uz dugu tradi­ci­ju, zauz­i­ma vodeće mesto na tržiš­tu.

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SEMENA

Raspo­laže najsavre­meni­jom opre­mom potreb­nom za izvođen­je stručnog i naučnog rada vezanog za kvalitet seme­na svih ratarskih i povr­tarskih biljnih vrs­ta, tra­va i lekovi­tog bil­ja.

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021