Home/Aktuelno
Aktuelno
2712, 2022

Učešće Instituta u manifestaciji Noć istraživača

U petak, 9. decembra 2022. godine održana je Noć istraživača u srednjoj stručnoj školi „Miloš Crnjanski“ u Kikindi u okviru projekta "Science on the move - from lab to streets & school (ScienceSCool)", H2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, Researchers Night 101061631, 2022-2023. Dr Milica Aćimović iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju od [...]

1912, 2022

Kako utiču rokovi setve na usev pšenice?

Setva strnih žita širom naše zemlje je završena, iako su neki poljoprivredni proizvođači setvu počeli u novembru, čak i decembru. Procenjeno je da je pšenica posejana na oko 635.000 hektara. Nije prvi put da se setva pšenice produžava na kasnije rokove, iako stručnjaci savetuju iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju poljoprivredne proizvođače [...]

1612, 2022

Dr Ivica Đalović – dobitnik priznanja za naučnu izuzetnost AP Vojvodine

Ovogodišnji Dobitnik priznanja za naučnu izuzetnost AP Vojvodine je i istraživač Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja, dr Ivica Đalović. U Pokrajinskoj Vladi, 14. decembra 2022, uručena su Priznanja za naučnu izuzetnost istraživačima na teritoriji AP Vojvodine za 2021. godinu. Priznanja u 22 naučne oblasti, odnosno podoblasti, uručio je pokrajinski sekretar za vis [...]

1611, 2022

Trenutno stanje useva NS seme uljane repice

Usev uljane repice je u dobrom stanju zahvaljujući velikoj količini padavina koje su zabeležene krajem leta i početkom jeseni. Većina uljane repice je posejana u optimalnoj fazi i ima šest do osam pari listova, navodi prof. dr Ana Marjanović Jeromela iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Kako su klimatske promene sve izražajnije, najkritični [...]

1511, 2022

Povećane površine pod uljanom repicom

Znajući da je uljana repica perspektivna uljarica, sve veći broj poljoprivrednih proizvođača nas svojim parcelama seje ovu industrijsku biljku. Prošle vegetacione sezone površine pod uljanom repicu su povećane, te je ova uljarica zauzimala 27.000 hektara širom naše zemlje. Ove godine, kada su jari usevi podbacili, dovela je do većeg interesovanja poljoprivrednih proizvođača za gajenje ozimih biljn [...]

3110, 2022

Setva strnih žita nakon optimalnog roka

U godinama u kojim jare kulture ne donesu očekivane prinose, povećavaju se površine pod strnim žitima, pogotovo pšenicom jer ona donosi stabilnije prinose i sigurniji prihod. Optimalan rok za setvu strnih žita je od 5. do 25. oktobra, ali se ona mogu sejati i u novembru. kada se setva mora prilagoditi agrotehničkim merama. Višedecenijska istraživanja u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, institu [...]

2110, 2022

Simpozijum o pivu, pivarskim sirovinama i opremi

U periodu od 25. do 29. oktobra pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina, a u organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. održaće se peti po redu Simpozijum o pivu, pivarskim sirovinama i opremi. U okviru programa Simpozijuma, posetioci će u toku dva dana predavanja imati priliku da saznaju više o sirovinama za proizvodnju piva, tehnologiji [...]

2110, 2022

Veliki potencijal za saradnju Instituta sa Azerbejdžanom

U četvrtak 20. oktobra u Privrednoj Komori Vojvodine održan je okrugli sto kojem su prisustvovali dr Afar Hacijev, predstavnik ministarstva poljoprivrede Azerbejdžana i predsednik nacionalne Asocijacije selekcionara i semenara i predstavnici pokrajinskih institucija. Kako se Institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, u tradiciji dugoj preko 80 godina, [...]

2010, 2022

Žetva jarih biljnih kultura – očekivanja i rezultati

Iako je počeo optimalan rok za setvu strnih žita, još uvek nisu svi poljoprivredni proizvođači završili sa žetvom kukuruza i soje. Žetva suncokreta je u skoro svim delovima naše zemlje završena, a procena je da će ove godine biti više suncokreta u odnosu na druge jare kulture. Ove godine je posejano između 260.000 i 280.000 hektara, što je više nego prethodnih godina. Razlog  sve većoj zastupljeno [...]

510, 2022

Predstojeća setva NS SEME strnih žita

Kako su vremenski uslovu produžili žetvu jarih useva, samim tim su i rokovi setve strnih žita pomereni. Nekada se sa setvom ječma počinjalo krajem septembra, početkom oktobra, a sada ječam može da se seje i do 20. oktobra, a sa setvom pšenice se počinje od 10. oktobra. Najbolji rezultati u poslednjih deset do dvadeset godina ostvareni su kada je setva strnih žita počinjala sredinom oktobra, kada j [...]

Go to Top