warc11-newSvetska konferencija o soji će se, nakon 45 godina duge istorije, prvi put održati u Evropi. Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima izuzetnu čast i zadovoljstvo da organizuje 11. po redu Svetsku konferenciju o soji koja će se održati od 5. do 10. septembra 2021. godine u Novom Sadu, kulturnom, privrednom i administrativnom središtu Vojvodine. Cilj konferencije je da ponudi inovativna rešenja i odgovore na izazove koji prate sve aspekte proizvodnje, prerade i trgovine sojom. Svetska konferencija o soji predstavlja spoj nauke, biznisa i transfera najnovijih znanja značajnih za ceo svet.

U prošlosti je ova konferencija najčešće organizovana u zemljama koje su i najveći proizvođači soje – SAD, Brazilu, Argentini, Kini. Iako je Evropa relativno mali proizvođač soje kada se gledaju zasejane površine, postoje određene specifičnosti kompletnog proizvodnog lanca koji je jedinstven u svetu. Dolazak konferencije ovakvih razmera na evropski kontinent i u Srbiju će omogućiti značajnu promociju srpske i evropske soje široj svetskoj zajednici, kojoj će biti predstavljen specifičan način proizvodnje i upotrebe soje na ovim prostorima. Ako se uzme u obzir da je soja zastupljena na preko 220 hiljada hektara, ne iznenađuje što je organizacija ovako važne konferencije poverena baš Srbiji.

Pored toga, zahvaljujući bogatom istraživačkom radu na ovoj biljnoj vrsti kao i razvijenoj prerađivačkoj industriji, pokriven je ceo tržišni lanac, od proizvodnje, prerade do krajnje upotrebe soje. Konferencija će okupiti relevantne istraživače i stručnjake iz celog sveta, što će dati nemerljiv doprinos daljem razvoju i unapređenju gajenja, prerade i upotrebe ove biljne vrste.

Organizacija Svetske konferencije o soji je poverena institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, koji je u svetu prepoznat kao napredni istraživački centar u oblasti poljoprivrede i biotehnologije. Istraživanja na soji u novosadskom institutu su započela sredinom sedamdesetih godina prošlog veka, sa ciljem stvaranja domaćih sorti i optimizacije tehnologije proizvodnje, kako bi se podmirili zahtevi proizvođača i prerađivačke industrije. Razgranata i uspešna saradnja sa drugim naučno-istraživačkim i strukovnim institucijama u zemlji i svetu, pružila je podršku Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u organizaciji konferencije. Značajnu podršku pružili su: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, Semenarska asocijacija Srbije, kompanija Victoria Logistic, Global Seed sistem, Udruženje Dunav Soja, Poljoprivredni institut Osijek, Kmetijski inštitut Slovenije, Univerzitet Južna Dakota, Univerzitet Viskonsin-Medison, Turistička organizacija Srbije, Grad Novi Sad i Kongresni biro Srbije.

U okviru programa planirana je poseta jesenjem Danu polja Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, koji se tradicionalno organizuje na Rimskim Šančevima i okuplja sve relevantne učesnike u proizvodnji soje u našoj zemlji. Upravo dolazak eminentnih svetskih naučnika i poslovnih ljudi na Dan polja omogućava direktan kontakt domaćih proizvođača sa celim svetom, na poljima sa sojom. Jedinstvena prilika da se naučnici i stručnjaci svetskog renomea susretnu sa domaćim proizvođačima soje pruža mogućnost svim zainteresovanim stranama da prošire i unaprede sopstvenu proizvodnju i poslovne kontakte. Osim toga, učesnici konferencije će imati priliku da posete i najveću organsku farmu u ovom delu Evrope, koja se nalazi u okviru Poslovnog sistema Global seed. Iako Srbija i Evropa ne mogu da se diče velikim obimom proizvodnje soje, specifičan kvalitet po meri krajnjeg potrošača je ono čime možemo da se ponosimo i predstavimo svetu.

Svetska konferencija o soji će biti održana u Kongresnom centru Master, gde će tokom šest dana, kroz plenarna predavanja i izlaganja eminentnih naučnika iz celog sveta, panel diskusije i poster prezentacije, biti predstavljena najnovija dostignuća koja se odnose na soju. Neke od tema biće genetika i oplemenjivanje, biotehnologija, savremena agrotehnika i agroekologija, fiziologija, semenarstvo, prerada i upotreba soje i proizvoda od soje za ljudsku i životinjsku ishranu. O ovim temama će diskutovati preko 1000 delegata iz celog sveta.

Osim predavanja naučnog karaktera, tokom konferencije će biti organizovane tematske radionice u okviru kojih će kompanije predstavljati sopstvena tehnološka dostignuća, koja se mogu primeniti u različitim aspektima proizvodnje i prerade soje. Cilj ovih radionica je brz transfer modernih tehnologija ka krajnjim korisnicima. Neke od tema ovih radionica odnosiće se na biotehnologiju, zaštitu bilja, preciznu poljoprivredu kao i preradu soje za ljudsku ishranu.

Mladi ljudi su veoma važni za razvoj moderne i konkurentne poljoprivrede, pre svega jer su spremni da investiraju u svoje znanje. Stoga će organizatori konferencije, zajedno sa sponzorima, obezbediti stipendije za studente, kako bi što više mladih ljudi imalo mogućnost da prisustvuje konferenciji i da kroz razmenu iskustava sa profesorima i istraživačima dođu do rešenja u pogledu njihovog daljeg rada i unapređivanja. Posebno će biti organizovan radni ručak kome će prisustvovati studenti i etablirani naučnici, kako bi studenti iz celog sveta mogli da dobiju odgovore na sopstvene dileme direktno od eminentnih istraživača u jednoj lagodnoj i opuštenoj atmosferi.

Registracija za Svetsku konferenciju https://wsrc11.com/register-now/

Podnošenje abstarkata https://wsrc11.com/abstracts/

Zainteresovani mogu da se informišu o svim novostima i detaljima putem zvaničnog sajta konferencije www.wsrc11.com.

Kontakt

info@wsrc11.com
science@wsrc11.com

Organizacioni odbor WSRC11