Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i International Sunflower Association organizuju 20th International Sunflower Conference u Novom Sadu, 22.-25.06.2020. Naučnici iz celog sveta pokusaće da odgovore na aktuelna pitanja i probleme koji prate sve aspekte oplemenjivanja i gajenja ove biljne vrste. Detaljnije informacije na sajtu: https://isc2020.com/.