U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, u Odeljenju za alternativne kulture u Bačkom Petrovcu, 30.09.2016. održan je 23. naučno-stručni skup “Proizvodnja i plasman lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja”. Organizator je bio Institut za ratarstvo i povrtarstvo, a saradnici Udruženje za lekovito bilje “Dr Jovan Tucakov” iz Sokobanje, Fakultet tehničkih nauka i Tehnološki fakultet iz Novog Sada. Ovaj skup, jedini u Srbiji koji se održava svake godine već 23 godine zaredom, pozdravio je i otvorio gospodin Miko Škorić, član Upravnog odbora Saveza inovatora Republike Srpske. Sa ovom institucijom i pojedinim njenim članovima Institut za ratarstvo ima intenzivnu saradnju. Skupom je predsedavao dr Dušan Adamović, predsednik organizacionog odbora. Skupu su prisustvovali proizvođači, prerađivači, izvoznici, istraživači, članovi udruženja i predstavnici medija.

Saopšteno je 9 radova u vidu usmenog izlaganja i 3 rada u vidu postera (spisak u prilogu). Predstavljene su i dve nove knjige koje su objavljene u periodu od prethodnog do ovog skupa, autora dr Radosava Jevđovića – „Naše najpoznatije medonosne lekovite biljke” i „Proizvodnja i dorada belog sleza”. Spoljnotrgovinska razmena lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja u prvih šest meseci 2016. godine povećana je za 13,6 %, vrednost izvoza za 11,7 %, a uvoza za 16,7 % u odnosu na isti period prethodne godine. Suficit u razmeni bio je 2,5 miliona USD. Dat je i pregled trenutnog stanja proizvodnje u Srbiji, imajući u vidu tradiciju i značaj ovih biljaka. Posebnu pažnju izazvala su predavanja o ishrani sirovom hranom sa dodatkom začinskog i lekovitog bilja i istraživanju nalazišta zeolita u Republici Srpskoj. Tom prilikom predavač je predstavio i svoju knjigu „Lečenje hranom  (novi – stari način života)“, kao i veći broj proizvoda na bazi lekovitog bilja i zeolita. U nekoliko radova razmatran je uticaj pojedinih kimatskih i zemljišnih faktora i primene ekološkog đubriva na proizvodnju lavande, bosiljka, nevena, mirođije i lana. Naglašena je neophodnost sušenja lekovitog i aromatičnog bilja u sušarama sa mogućnošću regulisanja optimalnih uslova sušenja. Istaknut je značaj navodnjavanja na primeru bosiljka. Prezentovana je i opravdanost primene superkritične ekstrakcije pojedinih biljnih sirovina (koprive, rtanjskog čaja, korijandra i bosiljka) za farmaceutsku i prehrambenu  industriju. Teme skupa su bile interesantne za impozantan broj učesnika i pratile su aktuelna zbivanja u proizvodnji i preradi lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja. Naredna smotra rada i rezultata proizvođača, prerađivača i istraživača – 24. naučno-stručni skup – priprema se za jesen 2017. godine.

 

Spisak saopštenja

Stevanetić, Slavica: Spoljno-trgovinska razmena lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja za period I-VI 2015./I-VI 2016. godine u Srbiji (referisao D. Adamović)

Martinov, M., Bojić, S., Golub, M.: Sušenje lekovitog i aromatičnog bilja

Jevđović, R., Todorović, G., Kostić, M., Marković, Jasmina: Uticaj nekih agroekoloških činilaca i načina gajenja na prinos cveta i sadržaj etarskog ulja lavande

Jevđović, R., Todorović, G., Marković R., Jasmina, Kostić, M., Milikić R., Maja: Uticaj lokaliteta, načina i dužine čuvanja na klijavost semena troskota

Pejić, B., Maksimović, Livija, Adamović, D., Mačkić, Ksenija: Prinos i evapotranspiracija bosiljka (Ocimum basilicum L.) u uslovima navodnjavanja kapanjem

Zeković, Z., Đurović, S., Pavlić, B.: Superkritična ekstrakcija lista koprive: uticaj parametara na prinos ekstrakcije i sadržaj hlorofila i karotenoida u ekstraktima

Šijan, Danijela, Crnić, S., Šijan, Diana, Crnić, Marijana: Uticaj udjela ishrane sirovom hranom na zdravstveno i socioekonomsko stanje konzumenata

Crnić, S., Šijan, Danijela, Šijan, Diana, Crnić, Marijana: Detaljna istraživanja nalazišta zeolitisanog tufa Novakovići kod Čelinca, Republika Srpska (BiH)

Adamović, D., Crnić, S.: Mogućnost primene ekološkog đubriva Kaldozeola u biljnoj proizvodnji

Popović, Vera, Sikora, V., Vučković, S., Glamočlija, Đ., Ugrenović, V., Filipović, V., Brdar Jokanović, Milka: Proizvodnja lana u svetu i prikaz produktivnih karakteristika novosadskog uljanog lana

Pavlić, B., Vladić, Jelena, Vidović, Senka, Cvejin, Aleksandra, Adamović, D., Zeković, Z.: Destilacija vodom i mikrotalasna destilacija semena korijandera (Coriandrum sativum L.)

Filip, Snežana, Elgndi, A., Pavlić, B., Vladić, Jelena, Adamović, D., Zeković, Z.: Etarsko ulje i ekstrakti rtanjskog čaja, korijandera i bosiljka dobijenih superkritičnom ekstrakcijom

 

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/nsseme.ifvc/photos/?tab=album&album_id=10154667934619824[/do]