Odlukom broj 1847-4/2015, od 23.12.2015. ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA je priznalo Savetovanje kao oblik stalnog stručnog usavršavanja nastavnika i stručnjaka iz oblasti poljoprivrede.

U obrazloženju odluke se navodi da je Radna grupa utvrdila da su predložene teme prilagođene ciljnoj grupi na koju se odnose. Iz radnih biografija predavača, komisija je stekla uvid u postojanje neophodnih profesionalnih kompentencija realizatora ovog skupa.