mr Dragana TrkuljaMr Dragana Trkulja je u periodu 16-29.11.2014. boravila u John Innes Centru, u Noriču, Velika Britanija. Cilj putovanja bilo je učešće na kursu o genetici pšenice WISP (Wheat Improvement Strategic Programme), kao i praktična obuka za KASP (Kompetitive Allele Specific PCR) genotipizaciju primenom SNP (Single Nucleotide Polymorphism) markera. Specijalizacija je obavljena kao deo redovnih aktivnosti vezanih za realizaciju FP7 projekta pod nazivom:”Genetics and physiology of wheat development to flowering: Tools to bread for improved adaptation and yield potential” (ADAPTAWHEAT).

Pored našeg predstavnika, na WISP kursu je učestvovalo još dvanaest polaznika, uglavnom iz Velike Britanije, te po jedan učesnik iz Nemačke i Norveške.

WISP_school_2014Četvorodnevni program obuhvatao je pregled dosadašnjih rezultata, kao i najnovijih pravaca u oblasti genetike i oplemenjivanja pšenice, a sastojao se iz predavanja, praktične obuke u zaštićenom prostoru u cilju što efikasnije fenotipske evaluacije i laboratorijske obuke vezane za primenu najnovijih metoda iz oblasti molekularne biologije. Pored toga, organizovana je i poseta oplemenjivačkoj stanici Limagrain, gde je ukratko prikazan njihov oplemenjivački program, vrste analiza koje obavljaju prilikom ocene agronomski važnih osobina pšenice, kao i oprema i mehanizacija sa kojom raspolažu.

Tokom druge nedelje boravka, održana je praktična obuka u laboratoriji za KASP genotipizaciju primenom SNP markera. U toku obuke urađena je molekularna evaluacija tri mapirajuće populacije, od kojih je jedna nastala ukrštanjem linije stvorene na našem Institutu, NS36-98 i britanske sorte Paragon.

Učešće na WISP kursu, kao i praktična obuka za KASP genotipizaciju, bili su od velikog značaja za uvid u najnovije strategije vezane za oplemenjivanje pšenice, proširivanje dosadašnjih saznanja, kao i sticanje novih poznanstava iz krugova oplemenjivača pšenice, koji će učvrstiti postojeću saradnju između ove dve institucije.