Gajene biljke iz familije Fabaceae (soja, lucerka, detelina, grašak, grahorica, pasulj, bob, lupina, sočivo, sastrica) predstavljaju osnovni izvor proteina biljnog porekla, ulja i celuloznih vlakana za ishranu ljudi i domaćih životinja.

Površine na kojima se gaje leguminoze u Srbiji iznose 400-450 hiljada hektara. Pri tome, najveće površine zauzimaju soja (202.000 ha), lucerka (112.000 ha), detelina (70.000 ha), grašak (30.000 ha), pasulj (13.000 ha) i grahorica (5.000 ha). Sa ovih površina godišnje se proizvede 630.000 tona sirovih proteina.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo kao Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, ima posebnu društvenu odgovornost za razvoj domaće nauke, poljoprivrede i zaštite životne sredine. Osnivanjem Centra izuzetnih vrednosti za leguminoze, Republika Srbija je dobila prvi kompetentni centar koji je dovoljno osposobljen za izvođenje složenih istraživanja iz oblasti biotehničkih nauka u skladu sa najvišim svetskim standardima. Kvalitet dosadašnjih istraživanja na leguminozama i uticajnost ostvarenih rezultata, pozicionirali su naučne radnike Instituta u sam vrh domaće nauke i značajno iznad evropskog proseka u oblasti biotehničkih nauka. Institut je jedan od glavnih osnivača International Legume Society (ILS) i organizator prve međunarodne konferencije pod nazivom A Legume Odyssey održane u Novom Sadu 2013. godine.

Osnovne delatnosti Centra su: prikupljanje, proučavanje, korišćenje i očuvanje genetičkih resursa leguminoza; proučavanje genoma leguminoza modernim metodama kvantitativne i molekularne genetike; stvaranje novih i unapređenje postojećih metoda oplemenjivanja; kreiranje superiornih sorti višeg potencijala za prinos, boljeg kvaliteta, tolerantnijih na različite stresne uslove; unapređenje tehnologije gajenja i korišćenja leguminoza; unapređenje proizvodnje i dorade semena leguminoza; edukacija i transfer znanja krajnjim korisnicima.

Dosadašnjim radom Instituta, Srbija je postala regionalni centar semenarstva leguminoza. Seme leguminoza izvozi se u 24 zemalje, na tri kontinenta. Aktivnosti Centra su usmerene na dalji razvoj nauke u oblasti semenarstva leguminoza.

Da je nauka o leguminozama u Srbiji visoko pozicionirana i prepoznata kao napredni istraživački centar, pokazuju mnogobrojna priznanja prestižnih međunarodnih univerziteta, naučnih instituta i drugih relevantnih institucija. Ovo najbolje dokazuje činjenica da će Institut, zajedno sa Centrom izuzetnih vrednosti za leguminoze, organizovati i ugostiti dve svetske konferencije- svetsku konferenciju o istraživanjima na soji The World Soybean Research Conference 11, koja će biti održana od 5. do 10. septembra 2021. godine i međunarodnu konferenciju semenara krmnih biljaka International Herbage Seed Group Conference 11, koja će se održati od 6. do 13. juna 2021. godine.

Centar izuzetnih vrednosti za leguminoze ima važnu ulogu u popularizaciji leguminoza, ali i promociji nauke i naučih dostignuća koja će Institut i Republiku Srbiju u celini pozicionirati kao evropskog lidera u istraživanjima o leguminozama.