LOGO_IYS_2015 webNa inicijativu tela Global Soil Partnership, Organizacija ujedinjenih nacija je na svojoj 68. Generalnoj skupštini proglasila 2015. godinu za Međunarodnu godinu zemljišta. Godina zemljišta se obeležava širom sveta nizom manifestacija u cilju podizanja svesti o značaju zemljišta za našu planetu, njegovim višestrukim ulogama, kao i postojećim izazovima za njegovo održivo korišćenje. Po prvi put se zemljište zvanično označava kao neobnovljiv prirodni resurs, budući da se kroz istoriju veoma dugo stvara, a u procesu destrukcije trenutno uništava. Označavanje zemljišta kao neobnovljivog prirodnog resursa podrazumeva potpuni zaokret u zemljišnoj politici.

 

Ovo je dobra prilika da se i u našoj zemlji okupe predstavnici svih naučnih institucija koje se bave naukom o zemljištu i nadležnih institucija u upravljanju zemljišnih resursa i pruži doprinos Republike Srbije ovoj međunarodnoj inicijativi.

 

Glavni organizator, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, u saradnji sa ostalim relevantnim partnerima organizuje ovim povodom centralni događaj 10. septembra 2015. na lokaciji Rimski šančevi, blizu Novog Sada.

 

Najznačajniji rezultat ovog nacionalnog naučno-stručnog skupa će biti donošenje Deklaracije o zemljištu koja ima za cilj da istakne sve aspekte značaja i višestruke uloge zemljišta, te navede razloge i načine za njegovo očuvanje. Na samom skupu imenovaće se Izvršni odbor za održivost postulata Deklaracije i poslati jasna poruka o saradnji nauke, nadležnih državnih institucija i privrede.

 

Novosti i više informacija o Skupu možete pratiti na http://soil2015.nsseme.com

 

Skup je upisan u zvanični FAO kalendar aktivnosti i događaja povodom obeležavanja Međunarodne godine zemljišta 2015.

Informacija sa nalazi na sledećoj adresi:

http://www.fao.org/soils-2015/events/detail/en/c/286714/

http://www.fao.org/soils-2015/events/map/en/