ns semeDana 10.09.2015. u poseti Institutu bila je delegacija Islamske Republike Iran na čelu sa zamenikom ministra poljoprivrede Irana g. Kechavarzom i iranskim ambasadorom u Srbiji g. Fahim Pourom. Na početku sastanka goste je pozdravio direktor Instituta dr Jegor Miladinović. Pomoćnik direktora za međunarodne komercijalne poslove dr Vladimir Miklič je zatim predstavio aktivnosti i dostignuća Instituta. Posebno je istakao međunarodni naučni projekat između naše dve zemlje i saradnju sa partnerom NS Borna, te značajnu poziciju Instituta na iranskom tržištu semena. Tokom prezentacije gosti su pokazali veliki interes za rad na oplemenjivanju i semenarstvu, kao i način funkcionisanja laboratorija. Pored semena kukuruza koje se već odomaćilo u Iranu, bilo je reči o planovima za povećanje površina pod suncokretom kroz gajenje NS hibrida, kao i o potrebama iranskog tržišta za NS semenom strnih žita, krmnog bilja, povrća, soje, šećerne repe i alternativnih biljnih vrsta.

U diskusiji su učestvovali rukovodioci odeljenja kao i direktori najvećih iranskih agrokombinata koji su bili u sastavu delegacije. Na kraju je g. Kechavarz predložio da se formira zajednički konzorcijum Instituta i grupe krajnjih korisnika našeg semena u Iranu, sa ciljem podizanja kvaliteta poljoprivredne proizvodnje u Iranu kroz gajenje NS semena, pre svega u cilju koristi za iranske farmere. Delegacija Instituta je pozvana da tim povodom što pre poseti Iran.

Nakon toga su gosti posetili novi doradni centar Instituta i podrobno se interesovali za najnovija tehnička dostignuća koja su zastupljena u procesu dorade.