Vojislav MihajlovicDana 5. oktobra 2016. godine Vlada je donela rešenje kojim se imenuju predsednik i članovi Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj. Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj je najviše savetodavno telo u sistemu naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji. Osnovan je radi unapređenja naučnog i tehnološkog razvoja, obezbeđivanja kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoja naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji.

Dr Vojislav Mihailović, naučni savetnik iz oblasti Biotehničkih nauka, zaposlen na mestu savetnika za genetiku i oplemenjivanje biljaka, bio je upravnik Zavoda za krmno bilje u periodu 1995-2012. godine, a pomoćnik direktora za organizaciju poslova u proizvodnji i plasmanu u periodu 2013-2015. godina. Bio je član u Odboru za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u periodu 2010-2014. godina.

Objavio je više od 500 naučnih radova u celini ili u sažetku, poglavlja u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima i monografijama, i obaveštenja sa naučnih skupova. Kao oplemenjivač do sada je stvorio 52 sorte priznate u zemlji, pri čemu je prvi autor na 34 a koautor na 18 sorti različitih krmnih biljaka. Priznato mu je 18 sorti u inostranstvu, EU i drugim zemljama.

Institutu za ratarstvo i povrtarstvo pripala je velika čast što je dr Vojislav Mihailović izabran za člana Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj. Institut je ponosan što je dr Vojislav Mihailović, kao deo moćnog naučnog tima, ovim priznanjem potvrdio činjenicu da smo značajno ime u domaćoj nauci i da je nosilac uspeha naš naučni i stručni kadar.

Osnovna i primenjena istraživanja, koja su osnovna delatnost Instituta, usmerena su na stvaranje sorti i hibrida ratarskih, povrtarskih kao i velikog broja krmnih, industrijskih, lekovitih i začinskih biljaka. U oplemenjivanju akcenat se daje na postizanje visokih prinosa, vrhunskog kvaliteta, kao i na otpornost prema abiotičkim i biotičkim stresovima. Ne zanemaruju se ni sorte i hibridi za posebne namene. Pored oplemenjivanja, Institut razvija i tehnologiju gajenja sopstvenih sorti i hibrida. Rezultati se prenose odmah u praksu, na više načina: preko semena, kao tehnologija obrade zemljišta, kao tehnologija gajenja pojedinih sorti i hibrida ili рrеkо zaštite pojedinih sorti i hibrida.

 

 

Prema rešenјu Vlade o imenovanјu predsednika i članova, u Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj imenovani su:

 

za predsednika:

 1. akademik prof. dr Zoran Popović, Institut za fiziku, Beograd

 

za članove:

 1. dr Vladimir Panić, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd
 2. dr Vojislav Mihailović, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 3. prof. dr Mirjana Radović Marković, Institut ekonomskih nauka, Beograd
 4. prof. dr Bogdan Šolaja, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
 5. prof. dr Milan Škulić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 6. prof. dr Vladimir Jakovlјević, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
 7. akademik prof. dr Jasmina Grković Mejdžor, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 8. akademik dr Milena Stevanović, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd
 9. prof. dr Dragan Stanić, Matica srpska, Novi Sad
 10. pukovnik prof. dr Boban Đorović, Vojna akademija Univerziteta odbrane, Beograd
 11. Vladimir Obradović, Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 12. Đorđe Lazić, Belit d.o.o. Beograd
 13. dr Nebojša Nešković, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd