Kako je korišćenje sredstava za zaštitu bilja je izuzetno važan deo biljne proizvodnje i utiče i na kvalitet i količinu prinosa, ali i na zdravlje proizvoda i potrošača, veoma je važna njihova pravilna upotreba.

Rezultati istraživanja ponašanja korisnika sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji pokazali su da poljoprivrednici u Srbiji često ne koriste sredstva za zaštitu bilja na pravi način i da je neophodna edukacija kako bi se za tržište obezbedili zdravstveno ispravni proizvodi. Istraživanje ponašanja korisnika sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji sprovedeno je u maju 2021. godine.

U istraživanju koje su anketari sproveli u 116 opština u našoj zemlji učestvovalo je više od 1.000 poljoprirvednika širom Srbije sa ciljem da se stekne uvid u to kako koriste ova sredstva, kao i da se dođe do preporuka kako se ova oblast može unaprediti.

Zaključci i predlozi o unapređenju predstavljeni su na panelu “Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji i kako ih (zlo)upotrebljavamo?” u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac, u kojem su učestvovali stručnjaci iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Ključni nalaz našeg istraživanja je da naši poljoprivrednici često ne koriste sredstva za zaštitu bilja na pravi način, da ne koriste sredstva za ličnu zaštitu tokom prskanja i da mnogi od njih ne vide potrebu za edukacijom u ovoj oblasti. Tehnologije se menjaju, kao i zahtevi tržišta, te je važno podržati poljoprivrednike da unaprede svoja znanja i za tržište obezbede zdravstveno ispravne proizvode, ističe  dr Goran Malidža iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Poljoprivredni proizvođači se za sve stručne savete vezane za pravilnu upotrebu sredstava za zaštitu bilja mogu obratiti stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.