prof.-dr-Bogdan-Kuzmanovic“Jedini neograničeni resurs u 21. veku su ideje. Zato je najvažnije imati dobre ideje i sprovoditi ih u praksi. Ljudi i kompanije koji budu imali dobre i primenjive ideje i sami ih realizuju, imaju šansu da postignu uspeh”, navodi prof. dr Bogdan Kuzmanović u intervjuu za časopis „Svet osiguranja”.

“Uverili smo se da je nedavna kriza potpuno zaustavila svet za vrlo kratko vreme. Uz postojeće rizike, poslovanju kompanija i stanovništvu preti i sve više novih rizika zbog čega raste i uloga osiguranja. U svetu se dešavaju presedani u geopolitici, ekonomiji i bezbednosti. S tim u vezi, neophodno je sagledati sve rizike i adekvatno se od njih zaštititi. Za državu je važno da obezbedi energetsku i prehrambenu sigurnost, pre svega za sopstvene potrebe, što se posebno pokazalo u ovoj krizi pandemije”, kaže prof. dr Bogdan Kuzmanović.

Profesor dr Bogdan Kuzmanović je radio godinama u osiguravajućoj delatnosti, aktivni je profesor na Univerzitetu u Novom Sadu upravo na predmetima u vezi sa osiguranjem, odnosno rizicima.

Predsednik je odbora direktora, odnosno generalni direktor kompanije „Transnafta” a.d. i predsednik je Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

OPŠIRNIJE…