Institut lider semenarstva u SrbijiU Kongresnom centru Master, u okviru teme „Razvojne mogućnosti semenarstva u Republici Srbiji“, dr Svetlana Balešević Tubić pomoćnik direktora za semenarstvo je sa g. Ivanom Grosom predsednikom Senata privrede Srbije i g. Danilom Golubovićem državnim sekretarom u Ministarstvu poljoprivrede razmatrala teme o potencijalima semenske proizvodnje u Srbiji, informacije vezane za pretpristupne pregovore sa EU sa akcentom na seme i sadni materijal, Zakon o semenu i Pravilnike o usaglašavanju sa zakonskom regulativom EU, mogućnosti i značaj Semenarske asocijacije Srbije, kao i podršku od strane Privredne komore Srbije i Ministarstva poljoprivrede. Naravno, Institut je kao proizvođač kvalitetnog i genetski čistog semena imao prioritetno mesto u diskusiji na ove aktuelne teme.

Kao gost ovom izuzetno važnom seminaru prisustvovao je g. Manfred Weinhappel, predstavnik Instituta za seme i sadni materijal Austrijske agencije za zdravlje i bezbednost hrane (AGES), koji je predstavio iskustva Austrije i funkcionisanje sistema sertifikacije semena u Austriji.