U ponedeljak 30. septembra, u Sali 3. i 4. Kongresnog centra “Master” Novosadskog sajma, sa početkom u 13:00 časova održana je pres konferencija: „Inovativan pristup u poljoprivredi“ u okviru projekta „Inovacija poljoprivede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu – AGRINNO“.

Projekat AGRINNO, sufinansiran je sredstvima Evropske unije u okviru Interreg – IPA prekograničnog programa Mađarska–Srbija 2014-2020. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, kao institut od nacionalnog značaja, zauzeo je važno mesto partnera na ovom projektu, u čijoj realizaciji učestvuju i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao vodeći partner, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodina i sa mađarske strane neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad.

Projekat je posvećen jačanju inovativnog pristupa u agro preduzetništvu i edukaciji stanovništva u ruralnim sredinama, u cilju iskorišćavanja obradivog zemljišta u okućnicama u prekograničnom području, uvođenjem novih tehnologija za uzgoj biljnih vrsta.

Organizator pres konferencije bio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Pozdravni govor su održali Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu dr Vuk Radojević, direktorka Fonda „Evropski poslovi“ dipl. ek. Vidosava Enderić, direktorka Instituta za ratarstvo i povrtarstvo dr Svetlana Balešević Tubić i Beata Kovač, potpredsednica Generalne skupštine Županije Čongrad.

Panelisti u okviru diskusije su bili dr Janko Červenski sa Odeljenja za povrtarstvo Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i dr Timea Pálfi, predstavnica neprofitnog d.o.o. za razvoj Županije Čongrad, a završna reč na panel diskusiji pripala je projektnom menadžeru dipl. prav. Predragu Rajiću.

Dr Vuk Radojević je istakao da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu po prvi put vodeći partner u jednom međunarodnom projektu i posebno se zahvalio partnerima: Županiji Čongrad, Institutu za ratarstvo i povrtarstvo i Fondu za evropske poslove u Novom Sadu. U okviru realizacije projekta postavljeni su savremeni plastenici na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo i u srednjim poljoprivrednim školama u Rumi, Futogu i Vršcu. Cilj projekta je da svi učenici, kojih ima oko 300, unaprede svoje dualno obrazovanje i da im se omogući sticanje znanja uz korišćenje najsavremenije opreme, naglasio je dr Radojević.

Uvažene učesnike konferencije i partnere na projektu AGRINNO, u svoje lično ime i u ime Instituta za ratarstvo i povrtarstvo pozdravila je direktorka Instituta, dr Svetlana Balešević Tubić. Put ka održivom razvoju, o čemu govori i naziv ove konferencije, upravo mora biti baziran na znanju i inovativnosti. To je zahtev ne samo trenutnih projekata, nego će biti jedan od glavnih zahteva budućih projekata koje će finansirati Evropska unija, naglasila je dr Balešević Tubić.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, kao lider u regionu u oblasti fundamentalnih i primenjenih istraživanja, svoju glavnu misiju ostvaruje ne samo kroz projekte, nego i kroz ostale aktivnosti usmerene na kreiranje novih sorti i hibrida, koje predstavljaju transfer znanja i inovativnosti, istakla je dr Balešević Tubić.