Vlada Republike Srbije je 31. marta 2022. donela odluku kojom je Institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, na osnovu postignutih izuzetnih naučnih rezultata, ponovo akreditovan kao institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Odluka je objavlјena 4. aprila 2022. u „Službenom glasniku RS“, broj 044/2022) i stupila je na snagu osmog dana od dana objavlјivanja.

Višedecenijski rad generacija naučnika i saradnika rezultirao je time da je Institut tokom 84 godine svog postojanja od skromne istraživačke stanice izrastao u moćnog giganta domaće i svetske poljoprivredne nauke. Zahvaljujući postignutim rezultatima, a na osnovu Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“, broj 49/19), Institut je nakon isteka prvog perioda akreditacije od 4 godine ponovo akreditovan na period od 10 godina.