This project is funded by the EUROPEAN UNION

IMPACT-ENVI

Program Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 je novi program saradnje predviđen za implementaciju tokom finansijskog perioda 2014-2020.

Opšti cilj Interreg IPA Programa saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 je jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz implementaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.

U navedenom prekograničnom programu 2017. godine je pokrenut IPA projekat:

“Implementacija zajedničkih prekograničnih aktivnosti u pravcu zaštite životne sredine u poljoprivredi”.

Učesnici prekograničnog IPA projekta su:

1. Poljoprivredni fakultet Osijek – Hrvatska (Rukovodilac projekta),
2. Educons Novi Sad – Srbija (Partner),
3. Visoka škola Županja – Hrvatska (Partner),
4. Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad – Srbija (Partner – Odeljenje za povrtarstvo).

Ciljne grupe projekta su: lokalna javnost, mali i srednji preduzetnici, registrovana gazdinstva, farmeri, poljoprivredni proizvođači, školske, visokoškolske i naučne institucije.

Glavni cilj projekta: uspostaviti platformu znanja o uticaju održive poljoprivrede na zaštitu sredine i kvaliteta života, uspostaviti sistem praćenja kvaliteta zemljišta, vode i upravljanja opasnim materijama, monitoring poljoprivredne proizvodnje (žitarica, povrća, stočarske proizvodnje sa naglaskom na govedarsku proizvodnju).