Marina TomicicIstraživač-saradnik iz Odeljenja za biotehnologiju Marina Tomičić je u periodu od 2. februara do 27. maja 2015. godine boravila u John Innes Centre (JIC), u Noriču, Velika Britanija kao stipendista fondacije British Scholarship Trust. Cilj putovanja bilo je naučno usavršavanje na temu poboljšanja hemijskog sastava semena mahunarki, pod mentorstvom rukovodioca Odeljenja za metabolomiku dr Kler Domoni. Program specijalizacije je sproveden u JIC-u i u Institute of Food Research (IFR), pri čemu su oba instituta članovi Norwich Research Park-a.

Specijalizacija je obuhvatila laboratorijski rad i istraživanja iz oblasti metabolomike i proteomike, što je pomoglo usavršavanje znanja i sticanje praktičnog iskustva u oblastima relevantnim za ispitivanje kvaliteta semena mahunarki.

JIC-labTokom rada na projektu bili su ispitivani indukovani mutanti semena graška iz kolekcije JIC-a, sa ciljem utvrđivanja efekata i posledica delecija pojednih gena koji determinišu proteinski sastav semena, korišćenjem različitih metoda (kvantifikacija sadržaja proteina metodom Direct Detect™, analiza sadržaja skroba, kvantitativna i kvalitativna proteomička analiza metodom 2-D elektroforeze, analiza oligosaharida metodom jonoizmenjivačke hromatografije, Gateway metoda kloniranja DNK sekvenci kao sistem za tranzijentnu ekspresiju gena). Tokom boravka, Marina je bila uključena u sve aktivnosti istraživačke grupe dr Domoni kao i aktivnosti u vezi sa realizacijom projekta programa FP7 Evropske unije pod nazivom: ”Legumes for the agriculture of tomorrow” (LEGATO), čiji je učesnik Institut za ratarstvo i povrtarstvo.

IMG_0284Na kraju boravka u JIC-u, Marina je održala prezentaciju rezultata rada pred istraživačkom grupom dr Domoni, nakon čega je usledila zajednička diskusija.

Dobijena saznanja bi mogla naći uspešnu praktičnu primenu u programima selekcije, koji će biti usaglašeni sa savremenim trendovima u proizvodnji mahunarki. Obavljeno naučno usavršavanje u okviru četvoromesečnog boravka u John Innes Centre, bilo je od velikog značaja za upoznavanje sa novim metodologijama rada iz oblasti metablomike i proteomike, kao i nastavak buduće saradnje dva instituta.