NS-BlackstarInstitut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, se još jednom našao među 20 najboljih oplemenjivačkih kuća u svetu, ovaj put sa sortom soje “NS Blackstar”.

Istraživači Instituta su se drugu godinu za redom našli među liderima u inovacijama u oplemenjivanju biljaka. U najjačoj konkurenciji naučnika iz vodećih svetskih kompanija, prof. dr Jegor Miladinović i dr Goran Bekavac uvršteni su među 20 najinovativnijih oplemenjivača u svetu u 2019. godini.

Sada je postignut novi uspeh koji pokazuje da Institut u potpunosti zaslužuje titulu vodećeg centra za inovacije u oplemenjivanju u regionu. Sorta soje “NS Blackstar”, čiji je autor prof. dr Jegor Miladinović v.d. direktora Instituta, sorta je crne boje zrna, bogata polifenolnim jedinjenjima i antocijaninom, izuzetnog antioksaditivnog kapaciteta.

Zbog većeg sadržaja polifenola u poređenju sa ostalim sortama crne soje i nutritivnog kvaliteta identičnog ostalim sortama crne i žute soje, “NS Blackstar” spada u grupu funkcionalnih namirnica sa dodatom vrednošću. U svetlu klimatskih promena i potrebe za smanjenom upotrebom proteina animalnog porekla, “NS Blackstar”, sa svojom dodatnom nutritivnom i zdravstvenom vrednošću usled povećane koncentracije polifenola praktično je idealna sirovina za proizvodnju hrane bogate proteinima biljnog porekla. Idealna sirovina i u prehrambenoj i u farmaceutskoj industriji!

Uspeh sorte “NS Blackstar” ukazuje na opredeljenje oplemenjivača i istraživača Instituta da oplemenjivačke aktivnosti usmere na  kombinovanje nekoliko osobina kvaliteta u jednom genotipu, kao i stvaranje genotipova za specifičnu upotrebu u prehrambenoj i neprehrambenoj industriji, čime se garantuje budućnost NS sorti i hibrida kako na domaćem, tako i na globalnom tržištu.