STUDIJA FARMADDINC srpski tmbKao rezultat međunarodnog projekta FARMADDINC („Novi načini uzgoja povrća na okućnicama u cilju stvaranja dodatnog prihoda i samozapošljavanja u prekograničnoj ruralnoj oblasti“ HUSRB/1203/213/122) objavljena je studija na srpskom i engleskom jeziku. Projekat je sufinansirala Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Projekat su sproveli Institut za ratarstvo i povrtarstvo (Novi Sad) i Kečkemet koledž (Kečkemet). Opšti cilj projekta je pružanje pomoći nezaposlenima koji žive na poljoprivrednim gazdinstvima u seoskim sredinama pograničnih područja u unapređivanju svojih poseda, kako bi bili produktivniji i rentabilniji.

Teritorija na obe strane granice karakteriše se velikim procentom nezaposlenog stanovništva (region na srpskoj strani: Vojvodina oko 24%, region na mađarskoj strani: Dél-Alföld oko 10%), kao i onih koji žive od socijalne pomoći od kojih značajan broj živi u seoskim sredinama. Prva i najvažnija ciljna grupa ovog projekta je nezaposleno stanovništvo u seoskim i poluseoskim sredinama u pograničnom području koje poseduje kuće sa zemljištem (baštom) veličine od 500 do 1000 m2 po domaćinstvu.

Oni se bave proizvodnjom samo za sopstvene potrebe i nemaju zadovoljavajuće kapacitete i veštinu da bi bili konkurentni na tržištu. Ciljnu grupu takođe čini i onaj deo stanovništva koji se bavi proizvodnjom za sopstvene potrebe, a koji će kroz ovaj projekat (analiza rezultata dobijena anketom od posmatranih domaćinstava) značajno izmeniti način proizvodnje, uz povećanu efikasnost u smislu poboljšanja kvaliteta i kvantiteta proizvoda. Mali biznisi u poljoprivrednoj proizvodnji i baštovanstvu mogli bi postati osnova za razvoj lokalne društvene zajednice. Veoma važna strana ovog projekta je prenošenje znanja i prakse između eksperata, lokalnog stanovništva, lokalne vlasti, naučnih i istraživačkih centara i tržišta, putem radionica, e-platformi, konferencija, prikaza oglednih poljoprivrednih dobara i promotivnog materijala.

Najviše koristi od projekta imaće nezaposleno stanovništvo u selima i manjim gradovima u najnerazvijenijim regionima. To su mahom žene i deca koja održavaju domaćinstva, nezaposleno stanovništvo starije životne dobi i etničke manjine. Projekat je u saglasnosti sa EU politikom održivog razvoja kroz program zapošljavanja uz bolje iskorišćavanje lokalnih resursa, unapređenje kvaliteta života i postizanje socijalne inkluzije ovih ugroženih grupa.