Međunarodna radionica Radne grupe za useve tolerantne na herbicide Evropskog udruženja za ispitivanje korova (Workshop of European Weed Research Society, Working Group Herbicide Tolerant Varieties) održan je na Odeljenju za kukuruz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo od 29-31. maja 2017.

Na skupu su učestvovali naučni radnici i predstavnici brojnih kompanija iz Belgije, Češke, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Danske, Španije, Mađarske i Srbije.

Skup je zvanično otvorila dr Dragana Miladinović, naučni savetnik, koordinator za nauku i mentorski rad i rukovodilac laboratorije za biotehnologiju. Ona je u svom obraćanju uputila dobrodošlicu svim učesnicima, poželela im uspešan rad, poslovne aktivnosti i lepe uspomene vezane za Institut i Novi Sad.

Predavanja su održana od strane predstavnika češkog Univerziteta prirodnih nauka iz Praga, Univerziteta iz Beograda, Instituta za entomologiju i Centra za biologiju CAS iz Češke, Univerziteta Severna Karolina iz Sjedinjenih Američkih Država, Univerziteta Aarhus iz Danske, Univerziteta Cordoba iz Španije, Univerziteta Szent Istvan iz Mađarske, Univerziteta primenjenih nauka Bingen iz Nemačke, kompanija Bayer i BASF iz Nemačke i Monsanta Europe S.A. iz Belgije. Predavanja su bila podeljena u dve sekcije, u okviru kojih su obrađene aktuelne teme vezane za prednosti i rizike korišćenja pojedinih useva tolerantnih na herbicide, odnosno novih naučnih i praktičnih rešenja u suzbijanju korova uključujući i parazitne biljke. Poseban akcenat je stavljen na korišćenje ovih useva kao deo integralnog sistema suzbijanja korova i istaknut narastajući rizik od korova rezistentnih na pojedine herbicide.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo su predstavili dr Goran Malidža, viši naučni saradnik, dr Goran Bekavac, savetnik za genetiku i oplemenjivanje biljaka, Miloš Rajković, istraživač saradnik i dr Mirjana Vasić, naučni savetnik, kroz predavanje na temu: „Prednosti i novi izazovi korišćenja kukuruza tolerantnog na cikloksidim“. Takođe, održano je predavanje na temu „Usevi tolerantni prema herbicidima u suzbijanju parazitnih korova, sa posebnim osvrtom na Orobanche cumana i Cuscuta campestris kod suncokreta i šećerne repe“, čiji su autori dr Goran Malidža, viši naučni saradnik, dr Siniša Jocić, naučni savetnik, Miloš Rajković, istraživač saradnik, dr Sandra Cvejić, viši naučni saradnik i dr Živko Ćurčić, naučni saradnik. O dostignućima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u stvaranju i praktičnoj primeni hibrida suncokreta tolerantnih na herbicide imidazolinone i tribenuron-metil, kao i hibrida kukuruza tolerantnih na cikloksidim, govorili su dr Vladimir Miklič, naučni savetnik i rukovodilac Odeljenja za industrijsko bilje i dr Goran Bekavac, naučni savetnik.

U okviru ovog skupa održan je mini Dan polja na kojem su prikazana četiri ogleda sa novim rešenjima u suzbijanju korova u suncokretu tolerantnom na imidazolinone (Clearfield Plus sistem) i tribenuron-metil (NS Sumo hibridi) i suzbijanju korova u šećernoj repi tolerantnoj na herbicide ALS inhibitore.

Eminentni naučnici su na ovom skupu imali priliku da se upoznaju sa novim rezultatima iz ove oblasti, razmene ideje i ostvare kontakte za buduće projekte i poslovne aktivnosti. Institut za ratarstvo i povrtarstvo je još jednom potvrdio ulogu uspešnog domaćina sa tradicijom od skoro dve decenije u stvaranju biljaka tolerantnih na pojedine herbicide i njihovom plasmanu na međunarodnom i domaćem tržištu.