U cilju upoznavanja proizvođača povrća sa uticajem poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu, Odeljenje za povrtarstvo Instituta za ratarstvo i povrtarstvo organizovalo je IPA  radionicu.

Radionica je održana u utorak 16.10.2018. na Oglednom polju Odeljenja za povrtarstvo i u Velikoj sali Odeljenja za kukuruz na Rimskim šančevima.

Program radionice održan je prema satnici:

1100 – 1130  Obilazak IPA ogleda (Odeljenje za povrtarstvo) i Distributivnog centra Instituta za ratarstvo i povrtarstvo,

1200 – 1220  dr Janko Červenski: Otvaranje radionice i predstavljanje IPA projekta,

1200 – 1220  dr Slađana Medić Pap: Preventivne mere u proizvodnji povrća,

1220 – 1240  doc.dr Brigita Popović: Plodnost zemljišta i gospodarenje organskim otpadom,

1255 – 1315 doc. dr Brigita Popović (u ime prof. dr Mirjane Brmež): Značaj nematoda kao pokazatelja (bioindikatora) zdravlja zemljišta,

1315 – 1335  dr Dario Danojević: Rezultati IPA ogleda sa povrćem

Posećenost radionice je bila odlična. Učesnici su pažljivo slušali predavanja koja su bila koncizna, ali veoma sadržajna. Nadamo se da smo probudili svest proizvođača i podstakli ih na razmišljanje o važnosti brige za prirodu i sredinu u kojoj živimo.

Više informacija o projektu možete videti na Internet adresi www.impact-envi.eu.