ucesnici-02Na poziv Ji Jina (Yi Jin), direktora kancelarije za međunarodnu saradnju i razmenu sa Northwest A&F University, iz Janglinga (Yangling) – Kina, tročlana delegacija Instituta za ratarstvo i povrtastvo je, u sastavu prof. dr Jan Turan – direktor Instituta, dr Sanja Vasiljević – pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove i dr Đura Karagić – rukovodilac Odeljenja za krmno bilje, u periodu od 4. do 7. novembra, učestvovala na konvenciji Alijanse „Silkroad Agricultural Education and Research Innovation Alliance“.

Konvencija je imala za cilj osnivanje konzorcijuma, sastavljenog od 30 institucija (univerziteti i naučni instituti) iz zemalja evroazijskog kontinenta (Kina, Kazahstan, Rusija, Poljska, Kirgizija, Jordan, Izrael, Maroko, Italija…) koje se nalaze na „Novom putu svile“ sa namerom da se unapredi međunarodna saradnja u oblasti naučnoistraživačkog rada i visokog obrazovanja. Nakon potpisivanja multilateralnog sporazuma, svaka članica Alijanse je tokom dva radna dana predstavljala svoju instituciju i izložila viziju buduće saradnje, pre svega u oblasti edukacije studenata i naučnoistraživačkog rada. Ispred Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, prvog radnog dana konferencije, dr Sanja Vasiljević je izložila prezentaciju pod naslovom: Improvement of Protein Strategy on the “New Silk Roads Economic Belts”. Osim Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, iz Srbije su na konveciji Alijanse učestvovali i Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet kao i Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet. Drugog radnog dana skupa  odžana je Generalna skupština aijanse na kojoj su usvojeni Povelja i Akcioni plan  za period 2016–2020. Istovremeno su predložene aktivnosti za predstojeću 2017. godinu, među kojima su najznačajnije: izrada veb sajta Alijanse kao i organizovanje akademskog foruma u zemljama Centralne Azije, koje pripadaju Alijansi. Tokom održavanja konferencije potpisano je više bilateralnih sporazuma između Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i nekolicine univerziteta iz različitih kineskih provincija, što predstavlja dobru osnovu za unapređenje saradnje sa Narodnom Republikom Kinom.