logo-hu-srb-ipaKrajem maja meseca istraživači Odeljenja za krmno bilje su u okviru projekta PEASEMAKERS, koji se finansira iz IPA programa prekogranične saradnje sa Mađarskom, uspešno obavili ekspediciju na lokalitetu Prohor Pčinjski sa ciljem sakupljanja uzoraka divljeg graška (Pisum sativum subsp. elatius). Ova vrsta divljeg graška, u slobodnijem prevodu sa latinskog – visoki grašak, rasprostranjen je u široj oblasti Mediterana, gde Srbija predstavlja jednu od najsevernijih tačaka. Njegove populacije se u Srbiji same održavaju, jer seme nastalo i rasuto jedne godine daje biljke naredne godine.

Naziv finansiranog projekta je “An interdisciplinary research on the past and present of legumes for a higher and sustainable protein production to the benefit of both Pannonian and European farmers in the future”, a Institut za ratarstvo i povrtarstvo kao projektni partner sprovodiće realizaciju projekta sa vodećim korisnikom –  Centrom za biološka istraživanja u Segedinu.

Dugoročni opšti zadatak programa prekogranične saradnje dveju zemalja je da potpomogne zajednički razvoj mađarsko-srpskih pograničnih područja uz podršku Evropske unije u cilju postizanja harmoničnog i kooperativnog regiona sa održivim i bezbednim okruženjem.

Cilj projekta je poboljšanje komponenti prinosa i kvaliteta krme i zrna stočnog graška, kao i povećanje tolerantnosti na abiotički i biotički stres, a sve u cilju većeg profita farmera, višestrukog pozitivnog uticaja na ekonomiju i dobrobiti čitavog društva. Stvaranje novih sorti stočnog graška za razne namene dalo bi odgovor različitim izazovima savremene poljoprivredne proizvodnje. Deo istraživanja je usmeren i na proširenje areala gajenja lucerke na marginalnim zemljištima, kao i stvaranje linija soje rane grupe zrenja.

[table id=47 /]

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153373770874824.1073742040.56790329823&type=3&uploaded=4[/do]