ns seme poseta kazahstanacaU višednevnoj poseti Republici Srbiji, velika čast pripala je Institutu za ratarstvo i povrtarstvo da ugosti delegaciju Kazahstana i predsednika Almatinske oblasti. Poseta visokih zvaničnika Kazahstana inicirana je prošlogodišnjom zvaničnom posetom naše državne delegacije, u čijem sastavu su bili i predstavnici Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu posetili su Amandik Batalov, predsednik Almatinske oblasti, Abduraimov Galimžan Pajilovič, zamenik predsednika Almatinske oblasti, Eržan Žarilkanov, predstavnik kancelarije Ambasade Kazahstana iz Budimpešte u Beogradu, Nurbah Rustemov, ambasador Kazahstana u Budimpešti, Abduliev Akan Žilkišibavič, rukovodilac Odeljenja kulture, arhive i dokumentacije, Abdikirimuli Sanžar, glavni specijalista Odeljenja organizaciono-inspekcijskog posla, Nuržanov Darken Nuržanovič, rukovodilac odeljenja arhitekture i građevinarstva, Šinturinov Erlan Ermekovič, predstavnik Socijalno preduzetničke korporacije SPK, i dipl.inž. Nebojša Drakulić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Goste Instituta su sa velikim zadovoljstvom primili dr Sanja Vasiljević, pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove, dipl. inž. Sanja Petro Gajić, pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju, dr Mladen Tatić, pomoćnik direktora za poslove semenarstva i dr Đura Karagić, rukovodilac Odeljenja za krmno bilje.

Poseban značaj ovoj poseti daje predstojeće potpisivanje sporazuma bilateralne saradnje između Almatinske regije i AP Vojvodine.

Pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu dr Sanja Vasiljević istakla je značaj teoretske i praktične edukacije kazahstanskih studenata, a posebno doktoranata početkom 2016. godine, kada je i potpisan trilateralni sporazum o saradnji između Poljoprivrednog univerziteta u Almati, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Po osnovu potpisanog sporazuma, dve grupe studenata iz Kazahstana su već boravile u Novom Sadu. Osim toga, u Institut vrlo često dolaze doktoranti sa ovog Univerziteta na kraće specijalizacije.

U postupku realizacije je projekat na suncokretu pod nazivom: „Определение перспективных к возделыванию на северо-востоке Казахстана гибридов подсолнечника селекции Нови Сад (Сербия) и разработка технологии их семеноводства на орошении в Павлодарской обасти“. O važnosti ovog projekta govori i podatak da je u Republici Kazahstanu preko 800.000 ha pod suncokretom, a u timu na čelu sa Prof. Kumarbek Urumbaevim sa Univerziteta u Pavlodaru su istraživači sa Odeljenja za uljane kulture Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.

U skladu sa  principima rada Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad da bez plana, rada i ciljeva nema rezultata i napretka, postavljeni su i predlozi buduće saradnje:

Potpisivanje Ugovora o saradnji sa strateškim partnerom u Kazahstanu,

  • Testiranje NS hibrida suncokreta, kukuruza, sorti šećerne repe, strnih žita, soje, lucerke, sirka, sudanske trave i heljde u uslovima Kazahstana,
  • Stvaranje zajedničkih hibrida i sorti,
  • Proizvodnja NS semena u Kazahstanu radi prodaje u treće zemlje.

Raduje nas i činjenica da su, pored mnoštva naučnih ustanova i kompanija sa iskustvom u poljoprivredi u Vojvodini, partneri iz Kazahstana odabrali upravo Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.