U nedelju, 14. oktobra 2018. od 12-13 časova Institut za ratarstvo i povrtarstvo je posetila visoka delegacija provincije Đilin (NR Kina) u organizaciji Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Cilj posete bio je uspostavljanje međunarodne saradnje između dve zemlje u domenu naučnoistraživačkog rada u oblasti poljoprivrede.

Dr Vladimir Miklič, dr Milan Jocković i dr Nada Grahovac primili su članove visoke delegacije provincije Đilin u sledećem sastavu:

LI Longxi, potpredsednik Pokrajinskog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije Provincije Đilin,

CUI Zhenj, predsednik Opštinskog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije Provincije Đilin,

ARHUAN, Pokrajinski komitet Kineske narodne političke konsultativne konferencije Provincije Đilin, Savet za nacionalne manjine i verska pitanja, Pokrajinski komitet Kineske narodne političke konsultativne konferencije Provincije Đilin,

YANG Kexin, Kancelarija za inostrane poslove Provincije Đilin, Pokrajinski komitet Kineske narodne političke konsultativne konferencije Provincije Đilin, Savet za nacionalne manjine i verska pitanja konsultativne konferencije Provincije Đilin, Savet za nacionalne manjine i verska pitanja,

ZHOU Yifa, Dekan Poljoprivrednog fakulteta Severoistočnog Univerziteta,

WANG Qi, Kancelarija za inostrane poslove Provincije Đilin.

Gostima je prvo prikazan korporativni film o Institutu, a potom im je prezentovan rad na oplemenjivanju suncokreta, kao i dosadašnja bogata saradnja Instituta sa kineskim partnerima, pre svega na stvaranju zajedničkih hibrida suncokreta sa Serbian-Chinese Center for Sunflower Breeding iz grada Baicheng, upravo u provinciji Đilin.

Dogovorena je saradnja na polju obučavanja mladih stručnjaka iz Kine u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, kako bi znanje stečeno u Institutu implementirali u cilju postizanja visokih i stabilnih prinosa u proizvodnji. Gosti su pokazali najveće interesovanje za novosadske hibride kukuruza, značajnih zbog povećanja prinosa i stabilne proizvodnje kukuruza u Kini, s obzirom na to da se uvoze velike količine ove biljne vrste iz drugih zemalja.

Na kraju su izrazili veliko zadovoljstvo što su imali priliku da posete novosadski Institut za ratarstvo i povrtarstvo i uspostave saradnju koja će biti od velikog značaja i na obostranu korist.