Dana 21.12.2017. u prostorijama Instituta za ratarstvo o povrtarstvo u Novom Sadu, potpisan je Sporazum o naučnoj i tehničkoj saradnji između Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada i Instituta za kukuruz Zemun polјe.

Potpisivanjem ovog sporazuma u prisustvu čelnih ljudi dve velike institucije stvoreni su osnovni preduslovi za tešnju saradnju i unapređenje zajedničkog naučnoistraživačkog rada.

Ispred Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, potpisivanju ovog sporazuma prisustvovali su direktor Instituta prof. dr Jan Turan, pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove dr Sanja Vasiljević i pomoćnik direktora za poslove semenarstva dr Mladen Tatić, dok su iz Instituta za kukuruz Zemun Polje ovom događaju prisustvovali direktor Instituta dr Branka Kresović, zamenik direktora dr Miodrag Tolimir i direktor Sektora za NIR dr Nenad Delić.

Cilј sporazuma je koncentracija kadrova i sredstava radi dalјeg ostvarivanja saradnje između dva velika instituta u oblasti biotehničkih nauka, kao i jačanje naučne saradnje ove dve institucije koja će se realizovati kroz niz aktivnosti.

Pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, dr Sanja Vasiljević, naglasila je da ova dva instituta sarađuju dugi niz godina i učestvuju na zajedničkim seminarima. Takođe je istakla da će se na ovaj način pospešiti međulaboratorijska saradnja i realizacija naučnih programa, ne samo na domaćem, nego i na međunarodnom nivou. Bitno je naglasiti i definisanje i jačanje kapaciteta na međunarodnim projektima kroz učešće istraživača obe naučne kuće. Dr Sanja Vasiljević istakla je da se organizacijom zajedničkih seminara na nacionalnom nivou, a u najavi su i međunarodni seminari i simpozijumi, može privući veći broj naučnih instituta iz inostranstva.

Dve najjače institucije koje se oko 95% finansiraju iz sopstvenih sredstava zarađenih na tržištu, a oko 5% kroz projekte, predstavljaju dobar model za druge institute. Proizvodi novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i Instituta za kukuruz Zemun Polje značajna su izvozna šansa na mnoga međunarodna tržišta. Oba instituta izvoze svoje proizvode u veliki broj zemalja sveta. Stalnim osluškivanjem tržišta i nastojanjima da dostignu ciljeve i kreacije svetske nauke, Institut za ratarstvo i povrtarstvo i Institut za kukuruz Zemun Polje rade na specijalizaciji kadrova u inostranstvu i ni u čemu ne zaostaju za svetskom naukom.

Direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo prof. dr Jan Turan naglasio je da su ova dva instituta, kao dva vodeća nacionalna instituta iz oblasti biotehničkih nauka, ovim putem stavili potpis na sporazum iz oblasti biotehničkih istraživanja i daljeg razvoja na polju selekcije kako kukuruza, tako i ostalih biljnih vrsta. On je istakao da su u oblasti ratarstva i povrtarstva ova dva instituta našla zajednički interes da se programi dopunjuju, a ne dupliraju, i da zajedno nastupaju i prema resornom ministarstvu, kao i na tržištu, kada je reč o komercijalnom delu.

Direktorka Instituta za kukuruz Zemun Polje, dr Branka Kresović, istakla je da dva instituta već godinama sarađuju i da je ovo jedan vid poboljšanja saradnje u smislu jačeg povezivanja. Ona je izrazila veliko zadovoljstvo zbog zajedničke saradnje u vezi istraživanja iz biotehničkih nauka. „Povezivaćemo korišćenje materijalno-tehničkih kapaciteta koji se odnose i na prostor i na naučnoistraživačku opremu, a spojićemo i naučnoistraživački rad i dati još bolje rezultate, a do sada smo imali odlične“, naglasila je dr Branka Kresović. Zajedničkim radom na planiranju i realizaciji naučnih programa kroz učešće zaposlenih iz obe institucije kada su u pitanju domaći i inostrani projekti, daćemo veliki doprinos razvoju poljoprivrede i biotehničkih nauka, a to je za dobrobit svih nas i Srbije.

Prof. dr Jan Turan je u izjavi za medije takođe naglasio da oba instituta intenzivno vrše edukaciju korisnika preko zimskih predavanja i da se ta vrsta edukacije pokazala izuzetno važnom.

Sama činjenica da se postojanje ova dva nacionalna instituta meri decenijama, kao i njhov rad u oblasti nauke i poljoprivrede, jasno govori o težini i značaju sporazuma o jačanju naučne i tehničke saradnje između ovih institucija.

 

[do action=”fb-foto”]https://www.facebook.com/pg/nsseme.ifvc/photos/?tab=album&album_id=10156173096049824[/do]