Prezentacija JRC 2014 1U utorak 09. decembra 2014. u amfiteatru Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu održan je seminar pod nazivom “JRC Support to the Enlargement”. Organizatori konferencije su bili Joint Research Centre (JRC) Evropske komisije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Univerzitet u Novom Sadu. Cilj seminara je bila prezentacija aktivnosti JRC-a i istraživačkih resursa i kapaciteta Univerziteta u Novom Sadu.

 

Uvodnu reč održao je prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Izložio je aktivnosti Sektora za evropske integracije i razvojne i istraživačke projekte, te ukazao na blisku saradnju Ministarstva sa organizacijom JRC. Usledila su predavanja eksperata iz JRC-a. Luciana Zanier je održala predavanje koje se odnosilo na ciljeve, strukturu i aktivnosti koje sprovodi JRC sa svojih 7 instituta.

Prezentacija JRC 2014Poseban osvrt je dat na vidove saradnje sa zemljama u razvoju i zemljama koje imaju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Francesco Scaffidi je izložio sve vidove finansijske podrške JRC-a za usavršavanje istraživača i studenata.

 

Prof. dr Miroslav Vesković, rektor Univerziteta u Novom Sadu, održao je predavanja o strukturi Univerziteta i aktivnostima koje se tiču učešća istraživača novosadskog Univerziteta na međunarodnim projektima. Na konferenciji su održana i brojna predavanja koja su se odnosila na izazove korišćenja bioenergije, kao i na evropski sistem za upozoravanje od poplava. Istraživači Instituta su prisustvovali ovom seminaru i uspostavili kontakte koji predstavljaju osnov buduće saradnje.