Udruženje univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine je prof. dr Srbislavu Denčiću dodelilo nagradu »Životno delo« za 2016. godinu iz oblasti Biotehničkih nauka, s obzirom na zavidnu naučnu produkciju i postugnute rezultate, posvećenost naučnoistraživačkom radu i posebnu pažnju usmerenu na razvoj naučnoistraživačkog podmlatka.

Nagrada je dodeljena na svečanoj akademiji 30.11.2016. godine u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Ovogodišnji dobitnici nagrade »Životno delo« su:

    • dr Ilija Kovačević, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu – priznanje iz oblasti Tehničkih nauka
    • mr Branislav Dobanovački, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu – priznanje iz oblasti Umetnosti

  • dr Stevan Pilipović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu – priznanje iz oblasti Prirodno-matematičkih nauka
  • dr Radovan Cvijanović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu – priznanje iz oblasti Medicinskih nauka
  • dr Srbislav Denčić, redovni profesor, naučni savetnik Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu priznanje iz oblasti Biotehnoloških nauka

Prof. Srbislav Denčić je istaknuti naučni radnik iz oblasti genetike, varijabilnosti i nasleđivanja važnih agronomskih, fizioloških, morfoloških i biohemijskih svojstava kod pšenice, kao i u oplemenjivanju novih sorti pšenice i tritikalea. Vodio je program oplemenjivanja pšenice i banke gena u Institutu i držao nastavu na postdiplomskim studijama na predmetu Oplemenjivanje bilјaka na Polјoprivrednom fakultetu i povremeno na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu na grupi Oplemenjivanje organizama. U zvanje naučnog savetnika izabran je 1998. godine, a za redovnog profesora genetike na državnom Agrarnom univerzitetu u Hersonu (Ukrajina) 2008. godine, gde i danas predaje predmet Genetika.

Prof. Srbislav Denčić je bio rukovodilac jednog međunarodnog i nekoliko domaćih nučnih projekata, član ECPGR (Evropski kooperativni program za genetske resurse), upravnik Zavoda za strna žita u Institutu i predsednik Naučnog veća Instituta. Od 2013. vrši funkciju koordinatora za nauku i mentorstvo u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u okviru koje drži kurs za mlade istraživače pod nazivom „Nauka, mentorstvo i javno govorenje“.

Autor je 330 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, jedne monografije i nekoliko poglavlјa u međunarodnim i domaćim monografijama. Prof. dr Srbislav Denčić je bio član komisija nekoliko magistarskih i doktorskih disertacija odbranjenih na univerzitetima u Novom Sadu i Beogradu. Ukupan indeks kompetentnosti naučnog rada prof. dr Srbislava Denčića iznosi 1784. U periodu od 1984. do aprila 2016. godine ukupan broj citata i samocitata je 330 (309 citata i 21 samocitat).

U 2004. godini prof. dr Srbislav Denčić je izabran za dopisnog člana Vojvođanske akademije nauka i umetnosti i Akademije inženjerskih nauka Srbije. U 2013. godini je izabran za redovnog člana VANU.

Autor i koautor je 116 sorti pšenice i tritikalea registrovanih u bivšoj Jugoslaviji i današnjoj Republici Srbiji i 25 sorti pšenice registrovanih u zemlјama Evropske unije, Rusije, Ukrajine, Kanade, Uzbekistana.