Na javnom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2022. godini, odobren je projekat pod nazivom „Uticaj tehnološkog procesa mlevenja starih sorti pšenice iz Vojvodine na sadržaj esencijalnih minerala u pšeničnom brašnu“, rukovodioca dr Dragana Živančeva, višeg naučnog saradnika u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, institutu od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Predmet istraživanja projekta je utvrđivanje sadržaja esencijalnih minerala (gvožđa, Fe i cinka, Zn) u brašnu različitih tipova. Dobijeni rezultati biće korišćeni za odabir sorte koja ima optimalan odnos ispitivanih elemenata, u cilјu dobijanja nutritivno vrednih proizvoda na bazi brašna, ukazati na potrebu korekcije načina ishrane populacije AP Vojvodine ukoliko se ustanovi nedovolјan unos esencijalnih elemenata – gvožđa i cinka, konzumiranjem prehrambenih proizvoda od brašna starih sorti pšenice.

Projekat je multidisciplinarnog karaktera jer su, pored istraživača Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, u istraživanja uklјučeni i istraživači Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.