lis_fotoLaboratorija za ispitivanje semena (LIS) je 28. i 29. maja 2015. uspešno završila proces reakreditacije po međunarodnim ISO ISTA standardima kvaliteta.

ISTA (International Seed Testing Association) je međunarodna oraganizacija za ispitivanje semena. Osnovana je 1924. tokom IV Međunarodnog kongresa o ispitivanju semena koje je održano u Kembridžu u Velikoj Britaniji. ISTA je nezavisna i objektivna organizacija kojoj je cilj da se razvija i objavljuje standardne procedure iz oblasti ispitivanja semena i koja deluje bez ekonomskog interesa i političkog uticaja. Njeno članstvo broji 207 laboratorija u 76 zemalja, od toga je samo 127 laboratorija akreditovano.

Laboratorija se odmah po osnivanju Instituta (1938) pridružila ISTA članstvu. Reakreditacija se od 2000. godine vrši svake treće godine, tako da  je ovo šesta u nizu uspešna reakreditacija.

Ova reakreditacija je potvrda da je Laboratorija kompetentna na međunarodnom nivou da vrši određena ispitivanja. To je ujedno i potvrda klijentima da će u našoj Laboratoriji pronaći tačna, pouzdana i objektivna ispitivanja i usluge koje će zadovoljiti njihove zahteve.

Laboratorija za ispitivanje semena nudi analize kvaliteta semena: čistoće semena, klijavosti, određivanja sadržaja vlage, ispitivanja zdravstvene ispravnosti semena, GM ispitivanja, i identifikaciju sorti i hibrida različitih biljnih vrsta.