Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, svake godine na tržište izlazi sa nekoliko novih sorti pšenice i ječma kako bi zadovolјio sve strože zahteve za novim visokorodnim sortama strnih žita dobrog kvaliteta zrna. U prethodne tri godine priznato je 23 nove sorte strnih žita, što potvrđuje da novosadski Institut i dalјe prati najnovije trendove u oplemenjivanju ovih bilјnih vrsta.

Velik broj institutskih sorti pšenice pripada najvišoj tehnološkoj klasi, odnosno sortama pobolјšivačima. Nažalost, sorte visoke tehnološke kategorije se sve manje gaje u Srbiji usled odsustva adekvatnog vrednovanja kvaliteta zrna pšenice. Ipak, među najtraženijim novosadskim sortama se nalaze pobolјšivači, kao što su Pobeda, Renesansa, Zvezdana, Simonida i NS Futura, što pokazuje da proizvođači prepoznaju dobar balans prinosa i kvaliteta NS sortimenta. Navedene sorte se osim vrhunskog kvaliteta zrna odlikuju i visokim prinosima koje kod dobrih proizvođača mogu da ostvare i preko 10 tona po hektaru.

Prema ovim rezultatima mogu stati rame uz rame drugim domaćim i stranim visokoprinosnim sortama nižeg tehnološkog kvaliteta zrna.

Simonida je duži niz godina najrasprostranjenija sorta pšenice u Srbiji, koja se gaji na oko 10% od ukupnih površina. Ova sorta se odlikuje nešto kraćom vegetacijom i u Srbiji žetva pšenice uglavnom počinje sa Simonidom. Treba naglasiti da se ova sorta odlikuje visokom hektolitarskom masom (preko 80 kg/hl), kao i visokim sadržajem proteina i vlažnog glutena.

Takođe, u poslednjih par godina postoji sve veća ponovna tražnja za sortom Zvezdana, koju karakterišu vrhunske reološke osobine, ali i visok potencijal rodnosti koji iznosi i preko 10 tona po hektaru. Zvezdana je savremena sorta, čvrste i kratke stablјike, što je čini otpornom na poleganje. Ova sorta dobro reaguje na povišene doze azota, ostvarujući visoke prinose  koje prati povišen sadržaj proteina (preko 13%) i vlažnog glutena (32%).

NS Futura je novija sorta koja je nastala kao rezultat rada na unapređenju sorte Pobeda. Tokom oplemenjivačkog rada zadržan je tehnološki kvalitet Pobede, a unapređen je potencijal za rodnost.

Pored ove tri sorte, značajno mestu u ponudi Instituta u setvenoj strukturi Srbije zauzimaju i sorte Renesansa i Pobeda. Ove dve sorte se odlikuju dobrim i stabilnim prinosima i visokim kvalitetom zrna. Pobeda i Renesansa se i dalјe gaje na značajnim površinama i u zemlјama regiona poput Rumunije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, pre svega zbog njihove adaptabilnosti.

Od novijih sorti iz kategorije pobolјšivača, neophodno je istaći pre svega dve nove pšenice, NS Rani otkos i NS Todorka, za koje se nadamo da će stati rame uz rame sa standardnim sortama u ponudi. Ove dve nove sorte odlikuju se visokim sadržajem proteina (do 15%) i vlažnog glutena (preko 30%), usled čega imaju odlične farinološke osobine.

Pored sorti pobolјšivača u ponudi Instituta za ratarstvo i povrtarstvo se nalaze i hlebne sorte. U poslednjih par godina, kao prava hlebna sorta se izdvojila osata pšenica NS Obala. Ova hlebna sorta je srednje kasne dužine vegetacije i odlikuje se dugim zadržavanjem fotosintetski aktivne površine. Ima dobru otpornost prema patogenima, pre svega prema žutoj rđi i pepelnici.

Takođe u hlebne sorte spadaju tri najnovije sorte koje polako ulaze u proizvodnju, NS Epoha, NS Igra i NS Grivna. Ove tri sorte su se izdvojile kao najrodnije u makroogledima na teritoriji Vojvodine u poslednje tri godine. Odlikuju se izbalansiranim tehnološkim osobinama i u pojedinim godinama mogu prema kvalitetu zrna da dostignu i sorte pobolјšivače. NS Igra i NS Grivna su intenzivno zelene boje, što ukazuje na visoku efikasnost korišćenja azota iz zemlјišta. Takođe, one su nešto nižeg rasta, oko 70-80 centimetara, pa se preporučuju za intenzivnu polјoprivrednu proizvodnju.

S obzirom na zahteve tržišta za osnovnim sortama, u ponudi Instituta se nalaze visokoprinosne sorte slabijeg tehnološkog kvaliteta. Druga najrasprostranjenija novosadska sorta u Srbiji je NS 40S. Ova sorta se gaji na velikim površinama u zemlјama regiona poput Hrvatske, Bugarske i Mađarske, ali i Ukrajine. NS 40S je pšenica sa osjem, koja se odlikuje pre svega odličnom otpornošću prema bolestima poput žute rđe. Pored navedenih osobina, ova sorta je pre svega prepoznatlјiva po visokom potencijalu za rodnost, koji iznosi preko 12 t/ha (rekord zabeležen u Bugarskoj na površini preko 10 ha), ali i stabilnim prinosima u manje povolјnim godinama.

Druga NS pšenica iz kategorije osnovnih sorti je NS Ilina, sorta nešto višeg habitusa, dugog i atraktivnog klasa, sa relativno krupnim zrnom. Ova sorta se odlikuje visokim potencijalom za prinos (preko 10 t/ha u proizvodnim uslovima), ali i dobrom otpornošću prema bolestima poput žute rđe i pepelnice. Trebalo bi naglasiti da iako su ove dve pšenice priznate kao osnovne sorte, u optimalnim uslovima proizvodnje prema mnogim parametrima dostižu kvalitet zrna viših tehnoloških grupa, pre svega sorta NS Ilina.

Pored rada na oplemenjivanju pšenice, ne sme se zaboraviti i veliki uspeh na poslovima unapređenja sortimenta ozimog ječma, ovsa, raži i tritikalea. Od novosadskih ječmova, posebno mesto zauzima višereda sorta Nonius, sorta kratkog zbijenog šestoredog klasa sa velikim brojem krupnih zrna. Takođe, u ponudi se nalazi i sorta ječma Novosadski 565 koja u zavisnosti od tehnologije proizvodnje (pre svega primenjenih količina azotnih đubriva) može da se koristi za proizvodnju pivskog slada ili ishranu domaćih životinja. Pored ova dva ječma, u ponudi se nalaze i dve nove sorte dvoredih ječmova NS Litos i NS Talos i višeredi ječam NS Parip, koje su se izdvojile u mreži makroogleda na osnovu rekordnih prinosa.

Odisej je najpoznatiji novosadski tritikale, nešto višeg habitusa, kraće vegetacije i visoke produkcije biomase i zrna. Iako se ovas i raž u Srbiji proizvode na znatno manjim površinama u odnosu na ozimu pšenicu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo je obezbedio seme ovih vrsta strnih žita. Sorta ozimog ovsa NS Jadar i ozime raži NS Savo se odlikuju odličnim kvalitetom zrna, pre svega sadržajem proteina i masti, što je značajno za lјudsku ishranu i ishranu domaćih životinja.

Na tržištu Republike Srbije se nalaze dovolјne količine semena udarnih sorti pšenice kao što su Simonida, NS 40S, Zvezdana, zatim NS Ilina i NS Futura. Takođe, u prodaji će biti i dovolјne količine semena nešto starijih, ali veoma pouzdanih sorti Pobeda i Renesansa. U prometu će se naći i ograničene količine semena perspektivnih sorti iz novije generacije NS Obala, NS Epoha, NS Igra i NS Grivna, koje su ostvarile odlične rezultate u ogledima. Osim toga, u prodaji se nalazi i seme sorti Novosadski 565 i Nonius (ozimi ječam), Odisej (tritikale), NS Jadar (ovas) i NS Savo (raž).

Tabela 1. Prinos zrna NS sorti pšenice u ogledima u Vojvodini u trogodišnjem periodu

Sorta 2018. 2019. 2020. Prosek
NS Igra 6,71 6,86 7,93 7,17
NS 40S 6,66 6,86 7,63 7,05
NS Grivna 6,61 6,59 7,94 7,04
NS Epoha 6,62 7,04 7,44 7,03
Zvezdana 6,59 6,33 7,48 6,80
NS Ilina 6,21 6,54 7,51 6,75
NS Obala 6,35 6,46 7,38 6,73
NS Futura 6,50 6,19 7,31 6,67
Simonida 6,22 6,43 7,08 6,58
NS Rani otkos 6,02 6,97 6,49
NS Todorka 6,01 6,82 6,42

Tabela 2. Trogodišnji rezultati analize tehnološkog kvaliteta NS sorti pšenice

Tehnološka kategorija Sorta Hektolitar (kg/hl) Proteini (%) Vlažni gluten (%) Kvalitetna grupa Energija (cm2) Broj padanja Alveografski rad (10-4J)
Pobolјšivači Simonida 80,8 13,5 35,0 A2-B1 120,7 376 236
NS Todorka 79,8 13,9 38,5 A2-B1 100,9 275 217
Zvezdana 81,3 13,4 34,5 A2 104,0 353 221
NS Futura 80,3 13,4 32,3 A2 103,1 286 224
NS Rani otkos 80,2 13,6 34,0 B1-A2 102,5 280 220
Hlebne sorte NS Obala 75,0 12,6 28,7 B1 102,4 237 180
NS Epoha 77,4 13,0 32,6 B1 126,0 271 213
NS Igra 78,5 12,2 29,4 B1 107,8 328 191
NS Grivna 74,6 11,9 28,8 B2 83,2 332 167
NS Ilina 75,9 12,7 28,7 B1 108,8 324 181
Osnovne sorte NS 40S 75,8 12,1 23,1 C1-B2 133,2 260 134

Tabela 3. Prinos zrna NS sorti ječma, ovsa, raži i tritikale u ogledima u Vojvodini u trogodišnjem periodu

Bilјna vrsta Sorta 2018 2019 2020 Prosek
Ječam Nonius 6,52 6,10 7,74 6,79
Ječam Novosadski 565 6,60 6,52 7,66 6,93
Ječam NS Litos 6,49 6,46 7,44 6,80
Ječam NS Talos 6,66 6,85 7,42 6,98
Raž NS Savo 5,65 5,31 6,13 5,70
Ovas NS Jadar 4,57 4,74 4,96 4,76
Tritikale Odisej 7,14 5,68 7,12 6,65